Nevertheless, Jehovah, true to his promise, inflicted a stunning defeat on the forces of Egypt. —Exodus 14:19-31.

Bạn đang xem: Stunning là gì


Tuy thế, Đức Giê-hô-va vẫn trung tín tiến hành lời hứa hẹn của Ngài, bằng phương pháp trọn vẹn tấn công bại quân lực Ê-díp-sơn (Xuất Ê-díp-sơn Ký 14:19-31).
So it is wise khổng lồ be cautious when it comes to treatments that feature stunning claims but that are promoted merely with hearsay testimonials.
Thế phải điều sáng suốt là hãy chình ảnh giác với những phương pháp chữa bệnh được cho rằng đang trị ngoài căn bệnh một biện pháp kỳ diệu nhưng mà chẳng qua chỉ dựa vào phần lớn lời đồn và nhấn xét vô địa thế căn cứ.
They were absolutely stunned by the magnificent project which had been completed, including a rethiết kế of the front, an extension of the home page itself, & a new roof.
Họ trọn vẹn sững sờ bởi dự án qui mô nhưng mà đã có được hoàn chỉnh, gồm tất cả sự xây đắp mặt tiền, phần nới xa của căn nhà, với nóc đơn vị new.
Truy cập ngày 21 tháng 8 năm năm ngoái. ^ “UCL round-up: Ajax stunned by Rapid Vienna, Monateo thrash Young Boys lớn advance with ease”.
IPad 3 owners will have khổng lồ suffer longer tải về times , and wo n"t be able to store as many magazines on their devices as iPad tablet 1 and 2 owners , but that "s the price one pays for a visually stunning reading experience , no ?
Người sở hữu ipad 3 vẫn chịu đựng thời hạn tải về dài ra hơn , với sẽ không thể tàng trữ các tập san trên đồ vật của bản thân như tín đồ thiết lập máy tính bảng iPad 1 và 2 , nhưng lại chính là cái giá phải trả mang đến yêu cầu đọc sách báo cuốn hút thị giác ?
Extract from the seeds is used khổng lồ poison the tips of arrows, và local fishermen toss its branches into lớn the water lớn stun fish for an easy catch.
Chất đúc kết từ bỏ hạt sử dụng có tác dụng thuốc độc tẩm lên đầu mũi thương hiệu, với ngư dân địa phương ném cành của cây xuđường nước tạo cho cá đờ đẫn để dễ bắt.
Not long after, I was stunned lớn receive sầu an invitation to lớn attkết thúc the 22nd class of the Watchtower Bible School of Gilead.
Không lâu tiếp đến, tôi sửng sốt Lúc cảm nhận giấy mời tham gia khóa 22 của Trường Kinh Thánh Ga-la-át của Hội Tháp Canh.
In the final, Ledecky stunned the field, winning gold by more than four seconds, with a time of 8:14.63, the then second-faschạy thử effort of all time just behind Rebecca Adlington"s world record of 8:14.10 set in 2008.
Tại phổ biến kết, Ledecky làm cả gia đình thi đấu bất ngờ khi về duy nhất cùng với các thành tích 8:14.63, thời điểm sẽ là thành tựu tốt đồ vật nhị trái đất chỉ với sau kỷ lục nhân loại của Rebecca Adlington 8:14.10 lập vào năm 2008.
The Spanish Prime Minister, Mariano Rajoy, tweeted that he was "stunned by the tragedy in Pedrógão Grande", & offered lớn provide any assistance necessary.

Xem thêm:


Thủ tướng Tây Ban Nha, Mariano Rajoy, tweet rằng ông "bị sốc vày bi kịch làm việc Pedrógão Grande" và hứa hẹn sẽ cung ứng ngẫu nhiên sự giúp đỡ quan trọng làm sao.
Looking at their battered little boats, their frayed nets, và a stunning pile of 153 fish, Jesus said to lớn His senior Apostle, “Peter, bởi vì you love me more than you love sầu all this?”
khi chú ý vào những cái thuyền bé dại bé bỏng sai lệch, lưới tả tơi của họ cùng một đống 153 bé cá sẽ tạo nên bọn họ kinh ngạc, Chúa Giê Su phán cùng Vị Sđọng Đồ trưởng của Ngài: “Hỡi ngươi yêu thương ta rộng hồ hết kẻ nầy chăng?”
It is a stunning complex of mighty setting, thrilling action by horses and men, panoramic observation & overwhelming use of dramatic sound."
Đó là một phức cảm sửng sốt của chình ảnh dựng lớn lao, hành động ly kỳ của bạn cùng ngựa, bài toán quan liêu gần cạnh toàn cảnh với Việc thực hiện không ít âm tkhô cứng gây ấn tượng mạnh".
Dân Y-sơ-ra-ên đội lại trước Núi Si-na-i và chứng kiến sự bộc lộ hết sức ấn tượng về chủ yếu Đức Chúa Ttách.
Immediately after the meeting, Pashinyan led a group of supporters from the site of the meeting by Republic Square on a long march down Tigran Mets and Artsakh streets khổng lồ the Erebuni district, where they were met by riot police & stun grenades as Pashinyan was detained followed by mass detentions of protestors, including opposition lawmakers Sasun Mikayelyan & Ararat Mirzoyan.
Ngay sau buổi họp, Pashinyan đứng vị trí số 1 một đội bạn cỗ vũ trường đoản cú buổi họp của Quảng ngôi trường Cộng hòa trên một cuộc diễu hành dài xuống các con phố Tigran Mets cùng Artsakh mang đến quận Erebuni, vị trí bọn họ gặp công an phòng đảo chính với Pashinyan bị kìm hãm, tiếp nối là những người biểu tình đại chúng, bao gồm cả những đơn vị lập pháp đối lập Sasun Mikaelyan và Ararat Mirzoyan.
No doubt all who were eyewitnesses of this miracle—including the satraps, prefects, governors, & high officials—were stunned.
Hiển nhiên tất cả những người được tận mắt chứng kiến tận đôi mắt phnghiền lạ này—gồm các tỉnh trưởng, quận trưởng, thống đốc, cùng những viên chức cao cấp—phần lớn tởm ngạc.
McCarthy believed American Beauty a "stunning thẻ of introduction" for film débutantes Mendes & Ball.
McCarthy tin Vẻ đẹp nhất Mỹ là một trong những "nước cờ bắt đầu cừ khôi" cho những người mới lao vào ngành điện hình họa như Mendes cùng Ball.
That raid not only inflicted heavy damage on Japanese aircraft & naval forces, but also proved lớn be a stunning blow khổng lồ enemy morale.
Đòn thốt nhiên kích này không hầu hết đã gây thiệt sợ nặng trĩu mang đến lực lượng không quân và hải quân Nhật, Hơn nữa giáng một đòn mạnh mẽ với ý thức chiến tranh của đối thủ.
And then when he won the general election, he stunned the nation even more by appointing each of these three rivals inlớn his Cabinet.
Và rồi lúc ông thắng cuộc tổng tuyển cử, ông còn hỗ trợ cả dân tộc bản địa bàng hoàng hơn bởi việc hướng dẫn và chỉ định theo lần lượt những kẻ thù của mình vào nội các.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *