Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kulturbench.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Sunrise là gì

Slightly cooler-than-usual temperatures were recorded worldwide and brilliant sunsets và sunrises were attributed lớn the particulates this eruption lofted high into the stratosphere.
The relatively high latitude means early sunsets (as early as 4:15 pm) và late sunrises (as late as 8:10 am).
The centrepiece of the building is a 5000 mét vuông artificial beach, where a giant 150by40 m screen forms the horizon to offer sunrises and sunsets.
At 12 h after sunrise patches were removed from the experimental eyes and the lights were turned on.
Animals used for nighttime points (15, 18, và 21 h after sunrise) were put inlớn the dark during twilight & used that night.
The process is not inexorable, however, since the late sunrises experienced by such places during the winter may be regarded as too undesirable.
Sunrise"s disappearance from the scene left a number of small publishers without the cash flow to continue, và they too went out of business.
Of thirty of these sidereal days is composed a month; a civil (savana) month consists of as many sunrises;: 13.
The horses were let out each morning at 0900 h (well after sunrise) and spent the day grazing in the fields.
Các ý kiến của các ví dụ ko thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press giỏi của những bên trao giấy phép.

Xem thêm:

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *