Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nâng cao trong mạng máy tính nhằm phục vụ cho luận văn tốt nghiệp và công việc trong tương lai.Nội dung môn học là những kiến thức và kỹ năng của những chủ đề nâng cao được lựa chọn trong mạng máy tính và các chủ đề nghiên cứu liên quan hiện nay như là: mạng MPLS, mạng đa phương tiện, mạng không dây di động, thiết kế hạ tầng mạng, quản lý mạng, ..

Kết quả cần đạt được

Mô tả được các khái niệm liên quan đến các chủ đề nâng cao về mạng máy tính; nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc thiết kế và quản lý mạngL.O.1.1 – Mô tả được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính như giao thức, bộ giao thức, cấu trúc mạng, điều khiển lỗi, điều khiển dòng, điều khiển tắc nghẽn, v.v.L.O.1.2 – Mô tả được các khái niệm liên quan đến mạng MPLS và kỹ thuật lưu thông MPLSL.O.1.3 – Mô tả được các khái niệm liên quan đến mạng đa phương tiện và kiến trúc Internet đáp ứng chất lượng dịch vụ (QoS)L.O.1.4 – Mô tả được các khái niệm liên quan đến các mạng không dây di động gồm mạng cục bộ không dây, mạng di động, IP di động, ..L.O.1.5 – Nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc thiết kế mạngL.O.1.6 – Nhận biết được các vấn đề liên quan đến công việc quản lý mạngỨng dụng các tài liệu thực hành để thao tác trên một số thiết bị và công cụ liên quan đến các chủ đề nâng cao của mạng máy tínhL.O.2.1 – Cài đặt và cấu hình mạng cục bộ cơ bảnL.O.2.2 – Cài đặt và cấu hình mạng MPLSL.O.2.3 – Cài đặt và cấu hình mạng đa phương tiệnL.O.2.4 – Cài đặt và cấu hình mạng không dây di độngThiết kế các loại mạng máy tính với quy mô khác nhau và triển khai giải pháp cấu hình và quản lý mạng tương ứngL.O.3.1 – Thiết kế hạ tầng mạng đáp ứng các yêu cầu cho trướcL.O.3.2 – Cấu hình và quản lý mạng đáp ứng các yêu cầu cho trướcTổ chức làm việc theo nhóm để giải quyết bài toánL.O.4.1 – Tổ chức làm việc theo nhóm để thực hiện bài tập lớnNhận biết được nhu cầu của việc phát triển nghề nghiệp liên tụcL.O.5.1 – Nhận thức được sự thay đổi rất nhanh về công nghệ trong lĩnh vực điện toán nói chung và mạng máy tính nói riêng. Để đáp ứng được sự thay đổi này, một người làm trong lĩnh vực mạng máy tính phải cập nhật kiến thức liên tục và suốt đời.

Bạn đang xem: Tài liệu về mạng máy tính (cơ bản+nâng cao)

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính:<1> “Computer Networking: A Top-Down Approach, Featuring the Internet”, 6th Edition, James Kurose and Keith Ross, Addison-Wesley Pub Co, 2012. <2> “A Practical Guide to Advanced Networking”, 3rd Edition, Jeffrey S.

Xem thêm: Việt Trinh: 'Con Trai Tôi Vẫn Chưa Biết Mẹ Làm Diễn Viên'

Beasley, Pearson Certification, 2012 <3> “MPLS Fundamentals”, 1st Edition, Luc De Ghein, Cisco Press, 2007. <4> “Top Down Network Design”, 3rd Edition, Priscilla Oppenheimer, Cisco Press, 2011.<5> “Network Management, Concepts and Practice: A Hands-on Approach”, J. Richard Durke, Prentice Hall, 2004.

A Practical Guide To Advanced Networking, 3rd Edition, Jeffrey S. Beasley, Pearson Certification, 2012 .Pdf
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *