... nguyên tố gì? Cho thí dụ minh họa Độ âm điện nguyên tố gì? Cho thí dụ minh họa Hóa trị nguyên tố gì? Cho thí dụ minh họa Hóa trị ion nguyên tố gì? Cho thí dụ minh họa Cộng hóa trị nguyên tố gì? Cho ... ứng oxi hóa khử gì? Cho thí dụ minh họa Chất oxi hóa gì? Tại chất oxi hóa gọi chất bị khử? Cho thí dụ Chất khử gì? Tại chất khử gọi chất bị oxi hóa? Cho thí dụ Phản ứng oxi hóa gì? Phân biệt oxi ... dung dịch Fe(NO3)2 có xảy không? Nếu có, giải thích viết phương trình phản ứng Bài tập 5" Thế điện hóa chuẩn số cặp oxi hóa khử theo chiều giảm dần sau: E0 Ox/Kh : Ag+/Ag > Fe3+/Fe2+ > Cu2+/Cu...

Bạn đang xem: Thế điện cực là gì

*

*

... bị oxy hóa (điện cực anode) Zn → Zn2+ + 2e- Ce4+ bị khử (điện cực cathode) Cu2+ + 2e- → Cu - Zn(s) , Zn2+(aq) || Cu2+(aq) , Cu(s) + Ecell = 1.103 Thế oxy hóa- khử Điện cực hydro chuẩn (SHE) • ... mạch Galvanic gồm cặp cần khảo sát điện cực hydro chuẩnĐiện cực hydro chuẩn (SHE) Pt|H2(g,1atm)| 2H+(a = 1) H+ (a = 1) + 2e- → H2 (g,1atm) Qui ước: E° = V Thế chuẩn Pt|H2(g, atm), H+ (a = 1) ... Fe3+ (Pt) → hiệu số cực mạch galvanic = +0,771 V → Giá trị dương tính oxy hóa Fe3+ > H+ → đo với điên cực hydro chuẩn nồng độ ion = 1M, nhiệt độ 250C gọi chuẩn (E0) → Thế điện cực dương → tính oxy...

Xem thêm:

*

*

... chế điện hoá phụ thuộc vào giá trị điện cực anot catot Trong môi trường nước giá trị điện cực có phụ thuộc vào pH Vì việc xây dựng giản đồ điện cực cân - pH cần thiết gọi tắt giản đồ điện cực ... 2 Chương Giản đồ điện cực -pH 4.1 Mở đầu Giản đồ điện cực - pH trình bày phụ thuộc giá trị điện cực vào giá trị pH môi trường phản ứng Giản đồ xây dựng ... mòn kim loại (bằng cách phân cực catot dòng ngoài, dùng anot hi sinh) + Dịch chuyển điện cực sắt (thép) môi trường trường nước phía dương so với ăn mòn (phân cực anot) làm cho kim loại bị thụ động...
*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *