star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
3 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi đưa ra tiết


We Bare BearsTrả lời193

Cảm ơn

123


*

1.

Bạn đang xem: 1

Their friend has met by a group of students at the railway station.

2.Tom wasn"https://kulturbench.com/they-didn-t-allow-tom-to-take-these-books-home/imager_2_6530_700.jpgt allowed khổng lồ take these books home.

3.Exercises won"https://kulturbench.com/they-didn-t-allow-tom-to-take-these-books-home/imager_2_6530_700.jpgt be corrected tomorrow by the teacher.

4.How many trees were they cut down lớn build that fence?

5.Many people is attracted this well-known library.

6.The meeting is attended by all students.

7.My xe đạp can"https://kulturbench.com/they-didn-t-allow-tom-to-take-these-books-home/imager_2_6530_700.jpgt be repaired by him.

8.Tom has been operated since 10 o"https://kulturbench.com/they-didn-t-allow-tom-to-take-these-books-home/imager_2_6530_700.jpgclock by Mary.

9.We has been written about this the second time.

Xem thêm: New Idp - Các Bước Đơn Giản Để Bạn Có Thể Loại Bỏ Virus Idp

10.This is the second time we have been written to lớn about this.

11.The children wasn"https://kulturbench.com/they-didn-t-allow-tom-to-take-these-books-home/imager_2_6530_700.jpgt looked after properly.

12.A great deal of tea is drunk in England.

13.English is spoken all over the world.

14.2 poems were written by Tom.

15.Her dog is often taken for a walk by her.

16.How many lessons learn is going to be next month?

17.I wasn"https://kulturbench.com/they-didn-t-allow-tom-to-take-these-books-home/imager_2_6530_700.jpgt introduced to her mother.


Hãy góp mọi bạn biết câu trả lời này vậy nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
GửiHủy


We Bare BearsTrả lời193

Cảm ơn

123


mấy câu trông đặc biệt là mấy câu đo đắn có đúng hay là không nhá


Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 7 - TẠI ĐÂY

Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Change the following sentences into the passive1. A group of students have met their friend at the railway station.2. They didn"https://kulturbench.com/they-didn-t-allow-tom-to-take-these-books-home/imager_2_6530_700.jpgt allow Tom lớn take these books home.3. The teacher won"https://kulturbench.com/they-didn-t-allow-tom-to-take-these-books-home/imager_2_6530_700.jpgt correct exercises tomorrow.4. How many trees did they cut down lớn build that fence?5. This well ...

Sự kiện


Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, trần Thái Tông, ước Giấy, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập cấu hình mạng xóm hội trên mạng số 331/GP-BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *