Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự kulturbench.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Thorn là gì

After stomping through the weeds and thorns, we took our clothes off underneath the water tower và began making love sầu in broad daylight.
However, experiments in which crown of thorns larvae have sầu been suspended in cages in various parts of the tropical ocean have sầu not supported this idea.
In this literature, it is rare to find some roses blooming amongst the thorns of negative case studies.
The major defensive mechanisms of acacia are mechanical (thorns) or qualitative-defence chemicals (cyanogenic glucosides) that are apparently more effective sầu against vertebrate than invertebrate herbivores.
Certainly thorn trees occur along leys, & planting is a way of establishing a mark with relatively little effort.
However, their dendrites are profusely branching with many thorn-like varicosities densely filling the area of arborization.
Considering we didn"t have a refrigerator, all meals on uncomfortable humid days were prepared outside under the familiar shade of a thorn tree.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị cách nhìn của các biên tập viên kulturbench.com kulturbench.com hoặc của kulturbench.com University Press hay của các nhà cấp phép.
*

Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kulturbench.com English kulturbench.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *