Mục Lục

Lời Đức Chí-TônTiểu-dẫn Quan-niệm khác biệt về Thượng-Đế trong các tôn-giáo.

Bạn đang xem: Thượng đế là ai

Quan-niệm về sự việc hiện-hữu của Thượng-Đế trong những tôn-giáo.Quan-niệm về sự hiện-hữu của Thượng-Đế trong Cao-Đài-Giáo.Kết-luận.Tư-liệu tham-khảo.

Trước Lúc đi vào đề tài này họ cần tất cả một tín-niệm tiên-quyết rằng “Thượng-Đế là Đấng tự-hữu cùng hằng-hữu”. Vì trong Tam-kỳ Phổ-độ Thượng-Đế đã khải-thị rằng :

“khi chưa tất cả bỏ ra trong Càn-khôn Thế-giới thì khí Hư-vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái-cực… Thầy phân Thái-cực ra Lưỡng-nghi, Lưỡng-nghi sinh Tứ-tượng. Tứ-tượng biến Bát-quỷ quái, Bát-tai ác biến-hoá cực kỳ mới lập ra Càn-khôn Thế-giới”.(TNHT/Q2/tr.62).

Câu nầy có nghĩa là Thượng-Đế từ Hư-vô chi khí mà bao gồm. Ngôi của Ngài là một khối Thái-cực, Ngài mới phân Thái-cực ra Lưỡng-nghi (Âm Dương), Âm Dương sinh Tứ-tượng (Thái-dương, Thiếu-âm, Thái âm Thiếu dương), Tứ-tương sinch Bát-quỷ quái, tức là Tám hiện-tượng đó là: Càn: Trời, Khôn: Đất, Chấn: Sấm chớp, Tốn: Gió, Khảm: Nước, Ly: Lữa, Cấn: núi, Đoài: ao-đầm. Từ Tám hiện-tượng nầy vận-chuyển nhưng mà biến-hoá vô-thuộc mới tạo-lập ra vũ-trụ và vạn-hữu chũng-sinch.

Đây là một vấn-đề vô-cùng lớn-lao với mắc-mỏ, nằm trong phạm-trù Vũ-trụ-quan tiền của triết-học Đông-phương … Từ xưa đến ni nhiều Giáo-chủ nhiều Triết-gia đã bàn-luận giải-đáp, nhưng vẫn còn là một vấn-đề bí-ẩn bất-tận. Nên nếu họ chấp-nhận những tín-niệm tiên-quyết nêu trên đây, thì mới bao gồm thể cùng cả nhà tìm hiểu đề-tài nầy.

Xem thêm: Ca Sĩ Dương Hiếu Nghĩa: "Cát

Trong thực-tế khi gạt bỏ Thượng Đế, thì cũng chính là thời gian bé người tự phủ-nhận chủ yếu bản thân. Còn với niềm tin gồm Thượng-Đế, nhỏ người gồm thể sống trong chân hạnh-phúc với sự sống sẽ trở đề nghị có mục-đích, và tất cả ý-nghĩa cao-cả hơn.

Đối với niềm tin Thượng-Đế thì tuỳ theo thời-đại và địa-phương mà nhân-loại tôn-xưng Ngài bằêng nhiều ngôn từ khác biệt đó là: Jéhova, Brhama, Chúa Trời, Thượng-Đế, Tạo-hoá, Hoá-công. . . Các tài-liệu sưu-tập sau đây, cốt mang lại bọn họ suy-lý cảm-nhận sự hiện-hữu của Thượng-Đế, cùng lắng nghe được những huyền-âm vi-diệu của Ngài đang phát-xuất trong lương-vai trung phong của mỗi bé người.

Contents


Đối với bản-thể cùng quyền-năng của Thượng-Đế thì bàng-bạc cực kì, mỗi tôn-giáo đều dựa bên trên những cơ-sở không giống nhau, để diễn-tả một phần làm sao đó, hầu đáp-ứng cho những nhu-cầu tâm-linh của một bộ-phận nhân-loại, phụ thuộc vào đối-tượng, tùy theo địa-phương cùng trình-độ tiến-hoá của con người ở từng thời-đại.

Ngay Phật-giáo, Lão-giáo với Nho-giáo ko gọi đích-xác rằng Thượng-Đế là Người tạo-dựng ra vũ-trụ vạn-hữu, nhưng Đức Thích-Ca đã gọi dòng xuất hiện pháp-giới chúng-sanh là Chân-như, Đức Lão-tử gọi là Đạo, Đức Khổng-tử gọi là Lý Thái-cực, ko phải các Ngài phủ nhận Thượng-Đế, nhưng những Ngài muốn thức-tỉnh bọn chúng sinh ở thời-điểm đó, không nên tôn thờ đa-thần cùng ỷ lại vào thần-quyền. Vì theo tín-niệm bình thường nhân-loại trong thời-đại của các Ngài, thường tin vào đa-thần, hoặc nếu tất cả tin-tưởng vào Thượng-Đế thì cũng gồm một định-kiến rằng Thượng-Đế là một người bao gồm quyền-lực vạn-năng, quyết-định mọi sự một cách độc-đoán thù, yêu cầu những Ngài muốn giáo-hóa mang đến nhỏ người thời đó đừng ỷ-lại vào thần-quyền hay tin tưởng vào đa-thần một giải pháp mê-tín dị-đoan, nhưng khuim bé người phải ăn ở đúng với Thiên-lý, Chân-trọng điểm, Phật-tánh, đúng với lương-chổ chính giữa cùng lòng trắc-ẩn sẵn gồm nơi chủ yếu bản thân, thì mới hưởng được phước-lành, chứ ko phải chỉ cầu-khẩn suông nơi Thượng-Đế giỏi tin-tưởngvào nhiều thần-linc từ phía bên ngoài mà lại có được hạnh-phúc chân-thật.

Đối với bản-ngulặng và quyền-năng của Thượng-Đế, trên thế-gian chưa tất cả Đấng Giáo-chủ nào giảng-giải rõ-ràng được căn-nguim của Ngài, cũng như diễn-tả được hình-thể của Ngài, vị Ngài là nguồn sống của vũ-trụ vạn-hữu, phải hình-thể của Ngài cũng có thể nói là hình-thể của cả vũ-trụ và vạn-hữu chúng-sinh, cần ko thể lấy một con người hay một vật-thể nào để tượng-trưng đến Ngài được. Vì nếu đem ra so-sánh thì nhỏ người chỉ là hột mèo trong bãi sa-mạc, chỉ là một phần-tử cực kỳ nhỏ nhỏ nhắn so với nguồn sống bao-la của đất trời, đời sống lại vô-cùng ngắn-ngủi so với sự vĩnh-hằng của Tạo-hóa. Chính những vị Giáo-chủ là bậc Đại-giác-ngộ, nhưng cũng ko thể làm sao sử dụng văn-tự cùng ngôn-ngữ hữu-hạn của bé người để giảng-giải rõ-ràng.

Ngay như Đức Phật khi giảng-giải về Chân-như, là loại tạo ra pháp-giới chúng-sanh, nhưng Ngài cũng cần sử dụng những ngôn-từ lơ-lửng như : cũng gồm, cũng ko, ko phải gồm, ko phải không, cũng đồng, cũng khác, ko phải đồng, không phải khác... hoặc là những điều ta biết như lá trong rừng, và loại ta thổ lộ như nắm lá trong tay này... (Theo Thủ Lăng Nghiêm).

Theo Đức Lão Tử thì Đạo tạo-dựng ra vũ-trụ, nhưngï Ngài không biết gọi thương hiệu cái đó bằng gì, phải gượng gọi là “Đạo” (Cưởng bỏ ra viết Đạo), với Lúc Ngài nói về Đạo, cũng nói rất là thận-trọng cùng khiêm-tốn, thường cần sử dụng phương pháp nói lơ-lửng như : gồm lẽ (tượng), giống như (tự), hình như (nhược), hoặc là (hoặc)... Ngài cũng xác-nhận rằng Đạo cũng như vũ-trụ vô-cùng huyền-túng, không thể hiểu được và giảng-giải được, đề xuất vào Đạo-đức-ghê Ngài đã nói rằng :

“Đạo khả đạo phi thường đạo” (Đạo đức khiếp / Thiên thượng).

Có nghĩa là mẫu Đạo mà lại đã diễn-tả ra được bằng lời nói, thì không phải là mẫu Đạo đã tạo-lập vũ-tru,ï thường-hằng bất-biến.

Còn đối với Nho-giáo, các vấn-đề huyền-túng thiếu về vũ-trụ với nhân-sinc, Đức Khổng-tử chỉ đề-cập đến trong những lúc sang-định kinh Dịch (Thiên-đạo) cùng gớm Xuân-thu (Thế-đạo). Phần này chỉ giành cho những đệ-tử có kiến-thức đặc-biệt tự lãnh-hội lấy mà lại thôi, chứ Ngài ko đem dạy rộng-rãi mang lại mọi người. (Theo Nho-giáo của Trần Trọng Kim).

Đối với các vị Giáo-chủ là những bậc nhận thiên-mệnh của Thượng-Đế xuống thế-gian để độ-rỗi chúng-sanh, cơ mà những Ngài không thể dùng ngôn-ngữ của bé người để giảng-giải rõ-ràng các vấn-đề huyền-túng thiếu của Tạo-hóa. Nên những Ngài đành giữ im-lặng, xa lìa văn-tự, nhưng nếu không nói gì, thì làm sao cứu-độ chúng-sanh, đề xuất những Ngài phải tuỳ thời, tuỳ trình-độ hiểu biết của nhân-loại mỗi nơi, mỗi thời-kỳ cơ mà nói, nhưng nói một cách lơ-lửng như Đức Phật, tuyệt rất khiêm-tốn như Đức Lão-tử hoặc chỉ nói đến phần thể-dụng thiết-thực như Đức Khổng-tử; cốt để gợi ý mang đến bé người lắng nghe mang đến được tiếng gọi của Thượng-Đế từ nơi tâm-linc của bản thân mà lại thôi.

Quan-niệm về Thượng-Đế trong số tôn-giáo, cũng như ngoài nhân-gian, Mặc dù tất cả khác nhau, nhưng xét mang lại thuộc, thì đều gồm một mục-đích là đả-phá những mê-tín của chúng-sinh vào một thời-điểm, cùng ở một địa-phương như thế nào đó; buộc phải những quan-niệm đó cũng có giá-trị giới-hạn nhứt-định, thích-hợp với từng địa-phương với từng thời-đại, nếu ta nhắm vào những giáo-lý cổ xưa của một thời-đại nào đó tại một địa-phương này, để kích-bát cùng đả-phá những giáo-lý đã được phổ-cập ở một địa phương không giống, ở một một thời-đại không giống, đó là điều không thức-thời. Cũng như cần sử dụng một quyền-lực như thế nào đó, để bắt buộc mọi người ở mọi nơi phải nghe theo những giáo-lý đã lỗi-thời, không hề phù-hợp với sự tiến-hóa của nhỏ người, thì đó là một sự cuồng-tín nguy-hiểm, cũng như bởi tham-quyền cố-vị cố duy-trì lại những giáo-lý cũ-kỹ để củng-cố quyền-lực, ngăn-cản không cho các giáo-lý mới-mẻ tiến-bộ lưu-hành, thì cũng là một điều tai-hại, trái với quan-niệm của Nho gia là :

“Muôn vật thuộc sinc trưởng mà ko xâm hại lẫn nhau, những đạo cùng lưu-hành mà không phản-bội lẫn nhau (Vạn-vật tịnh dục nhi bất tương hại, đạo lý tịnh hành nhi bất tương bội/Trung dung).

Như vậy cũng như xã-hội hiện đang tồn-tại, thì tất-cả niềm-tin vào Thượng-Đế cũng đang tồn-tại, nhưng có từng thứ bậc là điều cần-thiết, người tin vào Thượng-Đế hiện-hữu khắp mọi nơi, không nên cho người tin Thượng-Đế ngự bên trên Trời cao, phương pháp biệt với bé người là không nên, vày đó cũng là một quan-điểm đúng, nhưng đúng với những người mới bắt đầu tin-tưởng vào Thượng-Đế, cùng niềm-tin nầy đang bên trên con đường đi đến chân-lý tuyệt-đối. Cũng như những tôn-giáo ko sử dụng danh xưng Thượng-Đế để chỉ Đấng tạo-lập buộc phải vủ-trụ, mà lại họ đã tin rằng tất cả “Một Cái Gì Đó” đã vận-hành bằng “Một Cách Nào Đó” để tạo ra vạn-hữu chúng sinh như Phật-giáo, Lão-giáo cùng Nho-giáo, cũng không phải là một quan-niệm vô-thần, phi Thượng-Đế, cơ mà họ cũng thừa-nhận Thượng-Đế dưới một danh xưng khác nhưng thôi. Nghĩa là niềm-tin nầy ko phủ-nhận niềm-tin không giống, nhưng niềm-tin nầy chỉ là sự hoàn-mãn của niềm-tin khác.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *