Written by Ptran . Published on 16 Tháng 8 2012. Posted in General English. Lượt xem: 9839

Gửi E-Mail bài bác này

 Công nghiệp ban bố đã với đang là 1 trong những tuyển lựa công việc và nghề nghiệp lôi cuốn so với đa số chúng ta trẻ. Tìm đọc triển vọng về nghề này trên Úc cùng học tập một số giải pháp diễn tả vào tiếng Anh trải qua đoạn hội thoại dưới.quý khách vẫn xem: To some extent nghĩa là gì

Dave Bowley là Chuyên Viên hỗ trợ tư vấn technology thông báo trên Melbourne. Chuim ngành của anh ý là kiến thiết và thiết kế hệ thống technology thông báo. Anh gồm bằng kỹ sư về Công nghệ Thông tin và Thương Mại từ Đại học Monash và thao tác làm việc trong ngành này rộng chục năm qua.

Bạn đang xem: To some extent là gì

Anh cho biết thêm ngành technology công bố trên Australia cách tân và phát triển chững lại chút ít trong thời hạn qua mặc dù vẫn còn đấy không ít thời cơ vấn đề có tác dụng tại phía trên. Anh khuyên ổn các bạn ttốt mong muốn làm việc trong nghề này là cần thông thuộc chuyên môn, mặc dù kỹ năng giao tiếp không hề kém phần đặc biệt.


*

Dave Bowley

WORKING AS AN IT CONSULTANT IN AUSTRALIA

Working in the Information Technology industry has been an attractive sầu career choice for many young people for years. So what does it take khổng lồ become an IT consultant in Australia?

Dave sầu Bowley from Melbourne is a senior IT consultant specialising in programming & IT system kiến thiết. He has a Bachelor"s degree in IT & Business from Monash University & has been working in the IT industry for more than a decade.

He says that the IT industry in nước Australia has quietened down a bit in recent times, but there are still a lot of opportunities out there. His top advice for young people who want khổng lồ break inlớn the industry is that technical skills might be crucial, but communication skills are also very important.

DAVE BOWLEY: I’m an IT consultant, so I get to lớn vì chưng quite a few roles. So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, lớn IT tư vấn to writing documentation, it really depends on who the client is and what I’m required to vì.

LILY YAN: So why did you choose lớn get inkhổng lồ this industry at (in) the first place? Why did you choose lớn study IT?

DAVE BOWLEY: I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There was a lot of opportunities in IT, relatively good money as well, and fairly easy lớn do as well for someone who has been brought up on computers. So, yeah, it was an easy choice, I think.

LILY YAN: So what vì chưng you think of the IT industry now, as it is, compared lớn, like, a few years ago when you started?

DAVE BOWLEY: It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative as it used khổng lồ be. But the money is still good in the industry, so, yeah, it’s still a good place to lớn be.

LILY YAN: Is that a difficult industry to get in(to) now, lượt thích is it getting really competitive, like you need lớn have sầu really high qualifications & good experience, or, is that still a lot of opportunities there?

DAVE BOWLEY: I think there’s still a lot of opportunities there, but you have sầu to be lucky to lớn a certain extent. But certainly the more you can vày khổng lồ maximise your chances of getting a good job… lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, you know, the more chance you’ll have of getting a good job.

LILY YAN: Interesting you mention about communication skills because many people from overseas, when they choose to study IT, they think because you don’t really need a lot of communication skills or language skills, so they think it’s easier. But you just mentioned these skills, is that actually quite important for someone lượt thích you who work(s) in the IT industry?

DAVE BOWLEY: I think it’s not crucial but it’s certainly very highly regarded. A lot of employers will, you know, would prefer lớn choose someone who can communicate well over someone who can’t be presented to a client và can’t really communicate the technical side of what they are doing to, you know, the business side. So they’re certainly very good skills to have

depover on

‘So those roles could be anything from computer programming to lớn designing IT systems, khổng lồ IT support, to lớn writing documentation - it really depends on who the client is & what I’m required to lớn vì chưng.’

Cụm từ bỏ "depkết thúc on" xuất xắc "depover upon" gồm nghĩa nhờ vào vào điều gì.

‘Whether we are having BBQ this weekkết thúc or not will depend on the weather.’

burgeon

‘I think at the time that I started studying IT, it was quite a burgeoning industry. There were a lot of opportunities in IT.’

Động từ bỏ ‘burgeon’ gồm nghĩa cải cách và phát triển cùng với vận tốc nhanh hao. Trong ví dụ trên ‘burgeoning’ được dùng là tính tự cùng gồm nghĩa tựa như.

Xem thêm:

bring up

‘Fairly easy to lớn vị as well for someone who has been brought up on computers. Yeah, it was an easy choice, I think.’

Ngữ hễ từ ‘bring up’ Tức là nuôi chăm sóc, dạy dỗ trong một trả cảnh/môi trường như thế nào đó, đề cập, giới thiệu, hay ói ói. Động tự sinh sống thời thừa khđọng và quá khđọng hoàn thành của ‘bring’ là ‘brought’.

‘She brought up her little sister after their parents died.’

‘When he brought up the discrimination issue he sparked a heated debate aý muốn participants.’

"She"s not well: she brought up her dinner."

Danh từ ‘upbringing’ Có nghĩa là sự nuôi dưỡng, giáo dục.

‘He had a very strict Catholic upbringing."

quieten down

‘It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used to be.’

Cụm trường đoản cú "quieten down" tức là có tác dụng điều gì tuyệt đồ vật gi trở bắt buộc im lặng. Động từ ‘quieten’ bao gồm nghĩa tương tự với ‘quiet’để chỉ hành vi làm cho êm, làm cho nhẹ, nín , che chở.

‘Quieten’ là nước ngoài rượu cồn tự, đi cùng rất bửa ngữ Có nghĩa là có tác dụng chiếc gì/ vật dụng gì im thin thít.

"Please quieten down your baby, she"s disturbing my cats."

khi là nội cồn từ bỏ, không tồn tại bổ ngữ đi thuộc, ‘quieten’tức là làm cho cái gì, ai đó bình tĩnh rộng, yên ắng hơn.

"He quietened down after being comforted by his friends."

Chú ý vào tiếng Anh Mỹ, "quiet down" được dùng thông dụng hơn "quieten down".

lucrative

"It’s certainly quietened down a little bit. It’s not as lucrative sầu as it used khổng lồ be.’

Tính trường đoản cú ‘lucrative’ tức là hữu dụng nhuận hấp dẫn, mập bnghỉ ngơi.

‘It’s a lucrative business.’

to lớn a certain extent

‘But you have sầu lớn be lucky khổng lồ a certain extent.’

‘To a certain extent’ Tức là ở 1 mức độ làm sao đó. Một số bí quyết diễn tả tương tự như là "lớn some extent", "lớn some degree" tuyệt "to lớn a degree".

‘It’s true lớn a certain extent, but we need khổng lồ look at the big picture as well.’

"I accept what you say to lớn a degree, but I think it"s more complicated than that."

‘To a large extent, I am responsible for what happened today.’

maximise

‘But certainly the more you can do to maximise your chances of getting a good job, lượt thích the better your qualifications are, the better your practical experience, the better your communication skills are, the more chance you have sầu of getting a good job.‘

Nội hễ trường đoản cú ‘maximise’ tức là cải tiến và phát triển tại mức về tối nhiều.

‘Going lớn a good university should maximise your chances of getting a good job.’

"Practising every day will maximise your ability khổng lồ remember your English vocab."

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *