600 câu trắc nghiệm triết lý Vật lý 12 có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 12 tham khảo, củng cố kiến thức Vật lí thiệt tốt, cũng giống như rèn tài năng trả lời các thắc mắc trắc nghiệm thật giỏi để sẵn sàng cho kỳ thi thpt 2022 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 có đáp an

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thiết bị lí 12 đưa đến các câu hỏi thuộc nhà đề: xấp xỉ điều hòa, xấp xỉ cơ, xấp xỉ tự do, giao động cưỡng bức, sóng cơ học, giao bôi sóng, loại điện luân chuyển chiều, hộp động cơ không đồng nhất 3 pha... Lân cận đó, có thể đọc thêm những thắc mắc trắc nghiệm định hướng Sinh học, Hóa học, Địa lý... Nhằm củng núm thật tốt kiến thức đến kỳ thi quan trọng này.

600 câu trắc nghiệm kim chỉ nan Vật lí 12 bao gồm đáp án

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (118 câu)


Câu 1: Một nhỏ lắc lò xo gồm vật có trọng lượng m cùng lò xo bao gồm độ cứng k giao động điều hòa. Nếu tăng cường độ cứng k lên 2 lần và giảm trọng lượng m đi 8 lần thì tần số xấp xỉ của vật sẽ (TS ĐH - 2007)

A. Tăng 4 lầnB. Giảm 2 lần C. Tăng gấp đôi D. Bớt 4 lần

Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa gồm dạng x = Asin(ωt +φ), gia tốc của vật có giá trị cực to là(TNPT -2007)

A. Vmax= A2wB. Vmax= 2Aω C. Vmax = Aω2 D. Vmax = Aω

Câu 3: Một con lắc lò xo tất cả lò xo cân nặng không đáng kể, độ cứng k với một hòn bi trọng lượng m tích hợp đầu lò xo, đầu cơ của lò xo được treo vào trong 1 điểm cụ định. Kích thích cho bé lắc xê dịch điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của nhỏ lắc là(TNPT- 2007)

*
*
*
*

Câu 4: Chọn tuyên bố sai:

A. Dao động tuần hoàn là giao động mà trạng thái hoạt động được lập đi lập lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.B. Xê dịch là sự chuyển động có số lượng giới hạn trong không gian, lập đi lập lại các lần quanh một vị trí cân nặng bằng.C. Pha ban sơ φ là đại lượng xác định vị trí của đồ vật ở thời điểm t = 0.D. Xê dịch điều hòa được xem như hình chiếu của hoạt động tròn hầu hết xuống một đường thẳng phía bên trong mặt phẳng quỹ đạo.


Câu 5: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(wt + j). Hotline v và a theo lần lượt là gia tốc và vận tốc của vật. Hệ thức đúng là : (TSĐH 2009)

*
*
*
*

Câu 6: Pha ban đầu của xấp xỉ điều hoà:

A. Phụ thuộc vào cách lựa chọn gốc toạ độ với gốc thời hạn .B. Nhờ vào cách kích thích vật xấp xỉ .C. Nhờ vào năng lượng truyền mang đến vật nhằm vật xê dịch .D. Cả 3 câu trên các đúng .

Câu 7: Pha ban đầu cho phép xác định

A. Tinh thần của xấp xỉ ở thời điểm ban đầu.B. Vận tốc của xấp xỉ ở thời khắc t bất kỳ.C. Ly độ của giao động ở thời gian t bất kỳD. Vận tốc của xê dịch ở thời gian t bất kỳ.

Câu 8: lúc một chất điểm xê dịch điều hoà thì đại lượng nào tiếp sau đây không thay đổi theo thời gian?

A. Vận tốc. B. Gia tốc. C. Biên độ. D. Ly độ.

Câu 9: Dao động tự do là xấp xỉ mà chu kỳ

A. Không phụ thuộc vào các đặc tính của hệ.B. Chỉ nhờ vào vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố mặt ngoài. C. Chỉ dựa vào vào các đặc tính của hệ. D. Không phụ thuộc vào những yếu tố mặt ngoài.

Câu 10: giao động là hoạt động có:

A. Số lượng giới hạn trong không khí lập đi lập lại nhiều lần xung quanh một VTCBB. Qua lại phía 2 bên VTCB và không giới hạn không gianC. Trạng thái hoạt động được lập lại như cũ sau các khoảng thời hạn bằng nhauD. Lập đi lập lại những lần có số lượng giới hạn trong ko gian


Câu 11: tuyên bố nào sau đây đúng khi nói đến dao động ổn định của một hóa học điểm?

A. Khi qua vtcb,vật có gia tốc cực đại, tốc độ cực đạiB. Khi qua vtcb, vật có vận tốc cực đại, gia tốc cực tiểu.C. Lúc qua biên, đồ vật có tốc độ cực tiểu, tốc độ cực đại.D. Cả B với C đúng.

Câu 12: lựa chọn câu trả lời đúng : lúc một vật dddh thì :

A. Vectơ tốc độ và vectơ gia tốc luôn luôn hướng cùng chiều gửi động.B. Vectơ vận tốc luôn luôn hướng thuộc chiều đưa động, vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.C. Vectơ gia tốc và gia tốc luôn đổi chiều khi qua VTCBD. Vectơ tốc độ và vectơ gia tốc luôn là vectơ hằng số.

Câu 13: Hãy chỉ ra tin tức không đúng về hoạt động điều hoà của hóa học điểm ;

A. Biên độ xê dịch không thay đổi B. Động năng là đại lượng biến đổi C. Giá trị tốc độ tỉ lệ thuận cùng với li độ D. Quý hiếm lực tỉ lệ thành phần thuận cùng với li độ

Câu 14: chọn câu trả lời đúng : Chu kỳ xê dịch là:

A. Khoảng thời gian ngắn nhất nhằm vật trở về trạng thái đầu B. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật quay trở lại vị trí đầu C. Khoảng thời hạn ngắn nhất để vật đi từ biên này mang đến biên kia của quỹ đạo vận động D. Số dao dộng toàn phần vật tiến hành trong 1 giây

Câu 15: Khi nói đến một vật xấp xỉ điều hòa có biên độ A và chu kì T, cùng với mốc thời hạn (t = 0) là thời điểm vật ở phần biên, phạt biểu làm sao sau đó là sai? (TSCĐ 2009)

A. Sau thời hạn T/8, đồ đi được quãng đường bằng 0,5 A.B. Sau thời hạn T/2, đồ gia dụng đi được quãng đường bằng 2 A.C. Sau thời hạn T/4, vật đi được quãng đường bởi A.D. Sau thời hạn T, đồ đi được quãng đường bằng 4A.


Câu 16: xê dịch điều hoà rất có thể được coi như hình chiếu của một hoạt động tròn những xuống một

A. Mặt đường thẳng ngẫu nhiên B. Mặt đường thẳng vuông góc với khía cạnh phẳng quỹ đạo.C. Mặt đường thẳng xiên góc với khía cạnh phẳng quỹ đạo. D. Con đường thẳng bên trong mặt phẳng quỹ đạo.

Câu 17: Một vật xê dịch điều hoà khi qua vị trí cân nặng bằng:

A. Vận tốc có độ lớn cực đại, vận tốc có độ lớn bằng không B. Gia tốc và gia tốc có độ lớn cực to C. Gia tốc có độ lớn bằng không, vận tốc có độ khủng cực đại.D. Gia tốc và vận tốc có độ lớn bởi Không

Câu 18: tra cứu phát biểu đúng cho xê dịch điều hòa:

A. Khi đồ vật qua VTCB đồ dùng vận tốc cực đại và tốc độ cực đại.B. Khi đồ dùng qua VTCB vật dụng vận tốc cực đại và tốc độ cực tiểu.C. Khi vật tại phần biên vật gia tốc cực đái và tốc độ cực tiểu.D. Lúc vật ở chỗ biên vật gia tốc bằng gia tốc.

Câu 19: gia tốc của hóa học điểm dddh tất cả độ lớn cực đại khi:

A. Li độ bao gồm độ khủng cực đại. B. Gia tốc có độ to cực đại.C. Li độ bằng không. D. Pha rất đại.

Câu 20: Một nhỏ lắc lò xo gồm một lò xo trọng lượng không đáng kể, một đầu cố định và thắt chặt và một đầu lắp với một viên bi nhỏ. Bé lắc này đang xấp xỉ điều hòa theo phương ở ngang. Lực bọn hồi của lò xo công dụng lên viên bi luôn hướng (TNPT 2008)

A. Theo chiều chuyển động của viên bi.B. Theo hướng âm quy ước. C. Về vị trí cân đối của viên bi. D. Theo hướng dương quy ước

Câu 21: Một con lắc lò xo tất cả một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k, một đầu cố định và một đầu thêm với một viên bi nhỏ dại khối lượng m. Bé lắc này đang giao động điều hòa có cơ năng

A. Tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi. B. Tỉ lệ với bình phương chu kì dao động. C. Tỉ lệ với bình phương biên độ dao động.D. Tỉ lệ thành phần nghịch với độ cứng k của lò xo.

Câu 22: Chọn kết luận đúng khi nói về dao hễ điều hòa:

A. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.C. Quỹ đạo là một trong đường thẳng. D. Quỹ đạo là 1 hình sin.

Câu 23: chọn phát biểu sai khi nói đến dao cồn điều hòa:

A. Vận tốc của một có mức giá trị cực đại khi trải qua vị trí cân bằng.B. Khi trải qua vị trí cân nặng bằng, lưc hồi phục có quý giá cực đại.C. Lưc phục hồi chức năng lên vật luôn luôn hướng về VTCB. D. Lưc phục hồi tác dụng lên vật thay đổi thiên cùng tần số với hệ.


Câu 24: lựa chọn phát biểu không đúng khi nói về vật xê dịch điều hòa:

A. Tần số góc ω tùy trực thuộc vào điểm sáng của hệ.B. Pha thuở đầu φ chỉ tùy trực thuộc vào cội thời gian.C. Biên độ A tùy thược phương pháp kích thích.D. Biên độ A không nhờ vào vào cội thời gian.

Câu 25: kết luận nào sai lúc nói về vận tốc v = ư ωAsinωt vào dđđh:

A. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua VTCB theo hướng dương.B. Gốc thời hạn là lúc chất điểm có ly độ x = + A. C. Gốc thời gian là lúc hóa học điểm gồm ly độ x = ư A. D. B và D sai.

Câu 26: kết luận sai khi nói tới dđđh:

A. Vận tốc hoàn toàn có thể bằng 0. B. Gia tốc hoàn toàn có thể bằng 0. C. Động năng ko đổi.D. Biên độ và pha ban đầu phụ ở trong vào những điều kiện ban đầu.

Câu 27: hoạt động nào tiếp sau đây không đề xuất là xê dịch cơ học?

A. Chuyển động đung đưa của bé lắc của đồng hồ.B. Hoạt động đung đưa của lá cây.C. Hoạt động nhấp nhô của phao trên mặt nước D. Vận động của ô tô trên đường.

Câu 28: Phương trình bao quát của xấp xỉ điều hoà là

A. X = Acotg(ωt + φ). B. X =Atg(ωt + φ). C. X = Acos(ωt + φ).D. X = Acos(ωt2 +φ).

Câu 29: vào phương trình giao động điều hoà x = Acos(t + ), mét(m) là lắp thêm nguyên của đại lượng

A. A B. ω. C. Pha (ωt + φ) D. T.

Câu 30: trong phương trình xê dịch điều hoà x = Acos(ωt + φ), radian trên giây(rad/s) là thứ nguyên của đại lượng

A. AB. ω. C. Trộn (ωt + φ) D. T.

Xem thêm: Intro Và Outro Là Gì ? Những Yêu Cầu Để Dựng Một Outro Video Hiệu Quả?

Câu 31: vào phương trình xê dịch điều hoà x = Acos(ωt + φ), radian(rad) là thứ nguyên của đại lượng

A. A B. ω. C. Trộn (ωt + φ) D. T.

Câu 32: trong các lựa chọn sau đây, sàng lọc nào không hẳn là nghiệm của phương trình x” + 2x = 0?

A. X = Acos(ωt + φ).B. X = Atan(ωt + φ). C. X=A1sint +A2cost.D. X=Atsin(t +).

Câu 33: Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), vận tốc thay đổi điều hoà theo phương trình

A. V =Acos(ωt + φ).B. V = Aωcos(ωt + φ). C. V = ư Asin(ωt +φ).D. V = ưAωsin(ωt +φ).

Câu 34: Một hóa học điểm xê dịch điều hòa gồm phương trình vận tốc là v = 4cos2t (cm/s). Gốc tọa độ ở chỗ cân bằng. Mốc thời hạn được chọn vào khoảng chất điểm bao gồm li độ và gia tốc là: (TSCĐ 2009)

A. X = 2 cm, v = 0 B. X = 0, v = 4 cm/s C. X = 2 cm, v = 0 D. X = 0, v = ư4 cm/s.

Câu 35: Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), gia tốc đổi khác điều hoà theo phương trình

A. A =Acos(ωt + φ). B. A =A2cos(ωt + φ). C. A = ưA2cos(ωt + φ)D. A = ưAcos(t+).

Câu 36: Trong xấp xỉ điều hoà, phạt biểu nào sau đó là không đúng?

A. Cứ sau T(chu kỳ) thì đồ lại trở về địa chỉ ban đầu.B. Cứ sau T thì vận tốc của đồ dùng lại trở về quý giá ban đầu.C. Cứ sau T thì tốc độ của trang bị lại trở về quý giá ban đầu.D. Cứ sau T thì biên độ vật dụng lại trở về giá trị ban đầu.


Câu 37: Trong xê dịch điều hòa, giá chỉ trị cực lớn của vận tốc là

A. Vmax = ωA. B. Vmax = ω2A. C. Vmax = ư ωA D. Vmax = ư ω2A.

Câu 38: Trong xê dịch điều hòa, giá trị cực lớn của tốc độ là

A. Amax = ωA. B. Amax = ω2A. C. Amax = ư ωAD. Amax = ư ω2A.

Câu 39: Trong giao động điều hòa, cực hiếm cực tè của vận tốc là

A. Vmin = ωA. B. Vmin = 0. C. Vmin = ư ωA.D. Vmin = ư ω2A.

Câu 40: Trong giao động điều hòa, quý giá cực đái của vận tốc là

A. Amin = ωA. B. Amin = 0.C. Amin = ư ωA D. Amin = ư ω2A.

Câu 41: Trong giao động điều hoà, phát biểu như thế nào sau đó là không đúng?

A. Vận tốc của đồ đạt giá trị cực lớn khi trang bị qua VTCB.B. Tốc độ của thiết bị đạt giá trị cực lớn khi đồ dùng qua VTCB.C. Vận tốc của vật đạt quý giá cực tiểu khi trang bị ở 1 trong hai vị trí biên.D. Gia tốc của đồ đạt quý hiếm cực tè khi thứ qua VTCB.

Câu 42: Trong xê dịch điều hoà của chất điểm, hóa học điểm thay đổi chiều vận động khi

A. Lực công dụng đổi chiều.B. Lực tác dụng bằng không.C. Lực tác dụng có độ béo cực đại. D. Lực chức năng có độ to cực tiểu.

Câu 43: tốc độ của vật xấp xỉ điều hoà có độ lớn cực đại khi

A. Vật ở đoạn có li độ rất đại. B. Gia tốc của đồ vật đạt cực đại.C. Vật tại vị trí có li độ bởi không.D. Vật ở phần có pha cồn cực đại.

Câu 44: gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi

A. Vật ở phần có li độ cực đại. B. Vận tốc của đồ vật đạt rất tiểu.C. Vật ở vị trí có li độ bởi không. D. Vật ở vị trí có pha đụng cực đại.

Câu 45: Trong dao động điều hoà

A. Vận tốc thay đổi điều hoà cùng pha so với li độ.B. Vận tốc biến hóa điều hoà ngược trộn so cùng với li độ.C. Vận tốc chuyển đổi điều hoà sớm pha π/2 đối với li độ.D. Vận tốc thay đổi điều hoà chậm trễ pha π/2 so với li độ.

Câu 46: Trong xê dịch điều hoà

A. Gia tốc biến hóa điều hoà cùng pha đối với li độ.B. Gia tốc chuyển đổi điều hoà ngược trộn so cùng với li độ.C. Gia tốc biến đổi điều hoà sớm trộn π/2 đối với li độ.D. Gia tốc thay đổi điều hoà chậm chạp pha π/2 đối với li độ.

Câu 47: Trong xê dịch điều hoà

A. Gia tốc đổi khác điều hoà thuộc pha so với vận tốc.B. Gia tốc biến hóa điều hoà ngược trộn so với vận tốc.C. Gia tốc thay đổi điều hoà sớm trộn π/2 đối với vận tốc.D. Gia tốc chuyển đổi điều hoà chậm rì rì pha π/2 đối với vận tốc.

Câu 48: .Phát biểu làm sao là không đúng? Cơ năng của dao động tử điều hoà luôn bằng

A. Tổng đụng năng và nạm năng ở thời điểm bất kỳ.B. Hễ năng ở thời gian ban đầu.C. Nuốm năng ở chỗ li độ cực đại. D. Hễ năng ở phần cân bằng.

Câu 49: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo:

1. Cực to ở địa chỉ x = A.

2. Cực to ở vị trí x = ưA.

3. Triệt tiêu ở trong phần cân bằng.

4. Nhỏ dại nhất ở đoạn x = 0.

5. Bé dại nhất tại phần x = ưA

Nhận định làm sao ở bên trên là đúng nhất:

A. 1 với 2 B. Chỉ 1C. Toàn bộ đúng D. 1,2,3,4

Câu 50: chọn câu sai:

A. Tốc độ của vật xấp xỉ điều hòa có giá trị cực đại khi qua VTCBB. Lực phục hồi chức năng lên vật xấp xỉ điều hòa luôn luôn luôn nhắm đến VTCB C. Lực phục hồi chức năng lên vật giao động điều hòa trở nên thiên ổn định cùng tần số với hệ.D. Lúc qua VTCB, lực phục sinh có giá bán trị cực lớn vì tốc độ cực đại

Câu 51: Trong dao động điều hòa của một đồ dùng quanh vị trí cân bằng, tuyên bố nào sau đây đúng đối với lực lũ hồi công dụng lên vật?

A. Thông qua số đo khoảng cách từ vật mang lại vị trí cân nặng bằng.B. Tỉ trọng với khoảng cách từ vật cho VTCB và hướng ra xa VTCBC. Tỉ trọng nghịch với khoảng cách từ vật mang lại VTCB và hướng ra xa VTCBD. Tỉ lệ thành phần với khoảng cách từ vật đến VTCB và hướng tới phía VTCB............

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *