Track Record là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Track Record
*

Track Record là gì?Nếu bạn nói về hồ sơ theo dõi của một người, công ty, sản phẩm , bạn đang đề cập đến hiệu suất , thành tích hay thất bại trong quá khứ của họ.Track Record là Lý Lịch Chuyên Môn; Lý Lịch Nghề Nghiệp.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .Ý nghĩa - Giải thíchTrack Record nghĩa là Lý Lịch Chuyên Môn; Lý Lịch Nghề Nghiệp.Hồ sơ theo dõi hay lý lịch chuyên môn giúp cho người đọc (nhà tuyển dụng) có thể biết sơ lược về khả năng, kinh nghiệm làm việc của cá nhân nào đó.

Track Record là gì?Nếu bạn nói về hồ sơ theo dõi của một người, công ty, sản phẩm , bạn đang đề cập đến hiệu suất , thành tích hay thất bại trong quá khứ của họ.Track Record là Lý Lịch Chuyên Môn; Lý Lịch Nghề Nghiệp.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .Ý nghĩa - Giải thíchTrack Record nghĩa là Lý Lịch Chuyên Môn; Lý Lịch Nghề Nghiệp.Hồ sơ theo dõi hay lý lịch chuyên môn giúp cho người đọc (nhà tuyển dụng) có thể biết sơ lược về khả năng, kinh nghiệm làm việc của cá nhân nào đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *