audacity·brass·cheekiness·coolness·crust·front·hardihood·imperence·nerve
Để xác minh gồm và đúng là tội luông tuồng hay là không, trưởng lão nên xem có dấu hiệu của sự trơ tráo, dâm đãng, tục tĩu, riêng biệt, và trái cùng với thuần phong mỹ tục không.

Bạn đang xem: Trơ tráo


When trying to identify loose conduct, elders should look for brazenness, wantonness, filthiness, shamelessness, và what is shocking khổng lồ public decency.
Nếu như anh đó mời bạn khác mang lại bên xem phyên hình ảnh khiêu dâm thì không khác gì anh cổ võ sự khiêu dâm. Điều đó cho biết thêm anh tất cả cách biểu hiện trơ tráo, bộc lộ của sự luông tuồng.
If he invited others to lớn his home lớn view pornography —in effect, promoting it— he would give sầu evidence of a brazen attitude characterizing loose conduct.
Chúng ta có đau lòng lúc fan ta lắc đầu sự tồn tại của Đức Chúa Ttách hoặc trơ tráo bỏ qua cách thức công bằng của Ngài không?
Anh trưởng lão hoàn toàn có thể Kết luận là hành động ô uế của anh ý này không đến độ ‘mê-đắm ngần ngừ chán’ và cũng không có thể hiện thái độ trơ tráo, biểu hiện của sự luông tuồng.
The elder might well conclude that the brother’s conduct did not escalate to the point that he engaged in “uncleanness . . . with greediness”; nor did he display a brazen attitude, indicating loose conduct.
Chữ Hy Lạp dịch ra “sự buông-tuồng” Có nghĩa là pchờ bí, thiếu sự kìm nén, khãn hữu nhã, pngóng đãng cùng hành động trơ tráo.
The Greek word translated “loose conduct” denotes licentiousness, absence of restraint, indecency, wantonness, shameless conduct.

Xem thêm: Xti Phen Xơn La Ai, Vì Sao Lại Rải Đá Dọc Đường Tàu? Cha Con Nhà Stephenson


Các trưởng lão hoàn toàn có thể ra quyết định là nhì người này dù không có thể hiện thái độ trơ tráo—biểu thị của sự luông tuồng—tuy vậy hành vi của họ cho thấy có một mức độ “mê-đắm chần chờ chán”.
The elders might determine that even though these individuals did not manifest a brazen attitude characterizing loose conduct, there was a measure of greediness in their conduct.
Luông tuồng bao hàm đều hành vi vi phạm quy định của Đức Chúa Ttránh một phương pháp rất lớn, đôi khi phản ảnh cách biểu hiện trơ tráo, khinc nhờn cho biết thêm sự bất kính, thậm chí khinh thường điều khoản, tiêu chuẩn chỉnh với cả giới thẩm quyền.
It pertains to lớn acts that are serious violations of God’s laws and that reflect a brazen or boldly contemptuous attitude —a spirit that betrays disrespect or even contempt for authority, laws, và standards.
Tòa biết đấy, rối loạn cương dương ko xứng đáng hổ hang tuy thế làm cho một kẻ gian dối đáng khinch, kẻ mà lại tôi biết đang cố gắng móc mặt hàng em đàn bà biện pháp sư tập sự trong phòng phỏng vấn thì thiệt là kẻ dâm đãng trơ tráo.
You see, erectile dysfunction is nothing to be ashamed about but being an unfaithful lying shit who I know for a fact tried khổng lồ finger bang his paralegal in the interview room, that"s a little shamey.
Mặt không giống, trong trường hợp một tín đồ phạm luật rất lớn quy định của Đức Giê-hô-va, nhưng không có cách biểu hiện trơ tráo thì hành phạm luật tội này hoàn toàn có thể liên quan mang đến sự “mê-đắm chần chờ chán”.
On the other hand, serious transgressions of Jehovah’s law that are committed by a person who does not manifest a brazen attitude may involve sầu “greediness.”
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *