Đáp án và giải mã chính xác mang lại câu hỏi “Trong ngữ điệu xây dựng Pascal, nhì xâu kí tự được xem là đều bằng nhau Khi nào?” với kỹ năng và kiến thức mở rộng về xâu kí từ là các tư liệu học hành khôn cùng có ích giành cho thầy cô với chúng ta học viên.

Bạn đang xem: Trong ngôn ngữ lập trình pascal xâu kí tự là

Trả lời câu hỏi: Trong ngôn từ thiết kế Pascal, nhì xâu kí trường đoản cú được coi là bằng nhau lúc nào?

Trong ngôn ngữ xây dựng Pascal, nhị xâu kí từ bỏ được xem như là cân nhau lúc chúng kiểu như nhau trọn vẹn.

lấy một ví dụ : ‘ Ha noi ‘ = ‘ Ha noi ‘

Cùng Top giải thuật hoàn thành hơn hành trang học thức của chính bản thân mình qua bài xích tìm hiểu về xâu kí từ sau đây nhé!

Kiến thức xem thêm về xâu kí tự


1. Một số khái niệm

• Xâu là hàng những kí từ bỏ vào cỗ mã ASCII, từng kí trường đoản cú là 1 phần tử vào xâu.

• Số lượng kí trường đoản cú vào xâu được điện thoại tư vấn là độ nhiều năm của xâu.

• Xâu gồm độ dài bởi 0 call là xâu trống rỗng.

Để biểu thị thứ hạng xâu ta buộc phải xác định:

• Tên hình dạng xâu.

• Cách khai báo biến đổi hình trạng xâu.

• Số lượng kí trường đoản cú loại xâu.

• Các phnghiền toán làm việc với xâu.

• Cách tmê say chiếu cho tới bộ phận của xâu.

2. Xâu kí trường đoản cú là gì?

Để xử lý những chuỗi văn bản, Pascal đưa ra một kiểu dữ liệu mới Call là xâu cam kết từ bỏ và được quan niệm bởi trường đoản cú khóa STRING. Xâu cam kết trường đoản cú là dữ liệu gồm một hàng những ký trường đoản cú trong bảng mã ASSCII.

VD:

Ten : String<10> ;

Ho_dem : String<50> ;

Que : String ;

*

3. Cách knhì báo

Var ten_xau: STRING<độ lâu năm của xâu>;

hoặc Var ten_xau:string;

Xâu ký kết trường đoản cú vào bộ nhớ lưu trữ nó chiếm số byte ngay số ký kết từ bỏ cực to được khai báo cùng với byte trước tiên đựng số ký kết tự hiện bao gồm của xâu. Độ nhiều năm về tối nhiều của xâu cam kết trường đoản cú là 255.

- Cách nhập/xuất: Cách hiểu tuyệt viết vẻ bên ngoài STRING cũng tương tự nhỏng những phong cách tài liệu không giống, ta áp dụng các thủ tục READ, hoặc WRITE.

Xem thêm:

Ví dụ: 

Readln(st);

Writeln(st);

- Truy cập từng thành phần của xâu ký kết tự: tựa như mảng 1 chiều: trải qua tên biến chuyển kiểu STRING và chỉ số của nó

Ví dụ: 

St := "Le Tkhô nóng Lam";

write(st<4>);

-> Kết quả: đã cho ra chữ T.

4. Khởi chế tạo xâu kí tự

Vì đông đảo xâu kí từ là số đông mảng thông thường buộc phải bọn chúng cũng như những mảng khác. lấy ví dụ, giả dụ chúng ta ước ao khởi sinh sản một xâu kí tự cùng với phần nhiều cực hiếm xác định bạn có thể có tác dụng điều này tương tự như nlỗi cùng với những mảng khác:

char mystring<> = "H", "e", "l", "l", "o", "" ;

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể khởi tạo ra cực hiếm cho 1 xâu kí tự bằng phương pháp khác: áp dụng các hằng xâu kí tự.

Trong các biểu thức bọn họ đang thực hiện trong số ví dụ trong các chương trước các hằng xâu kí tự nhằm xuất hiện thêm vài ba lần. Chúng được màn trình diễn vào cặp ngoặc kép ("),

Ví dụ:

"the result is: "

là một trong hằng xâu kí tự họ thực hiện ngơi nghỉ một số địa điểm.

Không y hệt như dấu nháy đối chọi (") có thể chấp nhận được màn biểu diễn hằng kí tự, cặp ngoặc knghiền (") là hằng màn biểu diễn một chuỗi kí từ liên tiếp, và sống cuối chuỗi một kí từ bỏ null ("") luôn được tự động cấp dưỡng.

Vì vậy chúng ta cũng có thể khởi tạo thành xâu mystring theo 1 trong nhì giải pháp sau đây:

char mystring <> = "H", "e", "l", "l", "o", "" ;

char mystring <> = "Hello";

Trong cả nhì trường hòa hợp mảng (giỏi xâu kí tự) mystring được knhị báo cùng với kích cỡ 6 kí tự: 5 kí từ trình diễn Hello cộng với cùng một kí từ bỏ null.

Trước khi liên tục, tôi cần được cảnh báo các bạn rằng Việc gán nhiều hằng như câu hỏi thực hiện lốt ngoặc kép (") chỉ hợp lệ lúc khởi tạo ra mảng, tức là cơ hội khai báo mảng. Các biểu thức trong công tác như:

mystring = "Hello";

mystring<> = "Hello";

là không phù hợp lệ, cả câu lệnh tiếp sau đây cũng vậy:

mystring = "H", "e", "l", "l", "o", "" ;

Vậy hãy nhớ: Chúng ta chỉ hoàn toàn có thể "gán" những hằng cho 1 mảng vào lúc khởi chế tác nó. Ngulặng nhân là 1 trong thao tác gán (=) quan yếu dìm vế trái là cả một mảng nhưng chỉ có thể nhấn một trong những phần tử của chính nó. Vào thời khắc khởi tạo ra mảng là 1 trong ngôi trường hợp đặc trưng, bởi nó ko thực thụ là một lệnh gán tuy nhiên nó áp dụng vết bởi (=).

5. Các thao tác trên xâu cam kết tự:

a. Phxay cùng xâu:

Ví dụ:

st1:=’Le’; st2:=’Thanh’; St=st1 + st2; 

-> KQ: ‘Le Thanh’

b. Phnghiền so sánh: 

Hai xâu ký kết từ hoàn toàn có thể so sánh với nhau bởi những phnghiền so sánh =, >, st:=’le thanh’ thì LENGTH(st) đến bởi 8.

- Thủ tục DELETE(st, pos, num): xóa num cam kết từ trong xâu st Tính từ lúc vị trí pos

Ví dụ: st= ‘FILENAME’

Delete(st,5,4) lúc đó st đã tạo ra là ‘FILE’

 - Thủ tục INSERT(obj, st, pos): Thủ tục mang lại kết quả bằng phương pháp cyếu xâu ký từ có tên là Obj vào xâu st trên địa điểm pos, phần nhiều ký từ thua cuộc pos sẽ được dời vềphía sau của xâu ký từ obj.

Ví dụ: obj:= ‘Thanh hao ‘

st:=’Le Lam’;

INSERT(obj,st,4) dịp kia st=’Le Thanh hao Lam’;

- Thủ tục STR(value, st): Thủ tục này triển khai việc đưa đối quý giá phong cách số(value) thanh lịch dạng xâu ký kết tự và gán mang đến trở nên st.

Ví dụ: n là một trong những só ngulặng có giá trị: n:=150;

STR(n:5,st) vẫn mang lại kết quả xâu st là: st=’ 150’;

- Thủ tục VAL(st, value,code) đối một xâu ký kết trường đoản cú st sang trọng dạng số cùng gán đến đổi mới value, nếu vươn lên là đối thành công thì code đang dìm quý giá bởi 0. ngược chở lại thì cho quý hiếm không giống không

Ví dụ: VAL(‘123’,value,code) bây giờ code sẽ thừa nhận quý giá bằng 0 và value=123

- Hàm COPY(st, pos, num): coppy vào xâu st, num ký trường đoản cú trên địa chỉ pos,

Ví dụ: st=’Le Tkhô giòn Lam’

COPY(st,4,5) = ‘Thanh’;

- Hàm CONCAT(s1,s2,…,sn): hàm tạo ra 1 xâu mới bằng cách nối đuôi các xâu s1,s2,…,sn lại cùng nhau.

Ví dụ: CONCAT(‘Le ’,’Tkhô cứng ‘, ‘Lam’) = ‘Le Tkhô cứng Lam’;

- Hàm POS(st1,st2): hàm đến tađịa điểm tìm thấy đầu tiên của xâu smột trong xâu s2.

Ví dụ: POS(‘Lam’,‘Le Tkhô cứng Lam’) = 10;

- Hàm Length(st): cho hiệu quả là một số trong những ngulặng chỉ chiều lâu năm của chuỗi st.

ví dụ: lenght("PASCAL") --> 6

- Hàm UPCASE(Ký_tự)--> Đổi Ký_từ thành "KÝ_TỰ" in hoa

6. Truy xuất từng ký tự vào chuỗi

Có thể phối kết hợp sử dụng vòng lặp truy vấn xuất những ký kết trường đoản cú vào chuỗi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *