Khi học Kinc Thánh, nhiều lần họ thấy các ngôi trường hợp mà lại Đức Giê-hô-va khiến một điều bất ngờ xảy ra.

Bạn đang xem: Unexpected là gì


The priest eventually found that, starting on the night of the Mass, taking his heart medication caused him a new and unexpected chest pain that he had not experienced prior khổng lồ the Mass.
Cuối thuộc, vị linch mục nhận biết rằng, ban đầu từ tối Thánh lễ, uống dung dịch trợ tim đã gây đến anh một cơn đau ngực bắt đầu với bất ngờ mà lại ông trước đó chưa từng trải qua trước Thánh lễ.
When we face unexpected challenges or when we are anxious over family problems, we can certainly learn from her example of faithful endurance. —Hebrews 10:36.
Khi đối mặt với đều thử thách bất ngờ hoặc Khi băn khoăn lo lắng về đều vụ kulturbench.comệc vào gia đình, chắc hẳn rằng chúng ta có thể học tập được trường đoản cú gương trung thành chịu đựng đựng của bà Ma-ri!—Hê-bơ-rơ 10:36.
(Laughter) Now, that might seem a bit whimsical, but this pervasiveness of this tendency towards spontaneous order sometimes has unexpected consequences.
Sign in to your Google Ads trương mục regularly lớn check for any unexpected or unauthorised actikulturbench.comty such as changes lớn your ads or budget.
Đăng nhtràn lên Tài khoản Google Ads tiếp tục nhằm chất vấn coi bao gồm vận động bất ngờ hoặc bất hợp pháp làm sao không, chẳng hạn như các chuyển đổi đối với PR hoặc chi phí của người sử dụng.
The disunity within the Seljuq realms allowed for the unexpected success of the First Crusade shortly afterwards, beginning in 1096.
Mối bất hoà thân các công ty nước Seljuk là một vào nguyên nhân thiết yếu dẫn mang lại thành công bên cạnh mong muốn đợi của cuộc thập tự chinh đầu tiên, ra mắt chỉ sau một thời hạn nlắp vào năm 1096.
As I listened khổng lồ the familiar trương mục of the rich young man coming to the Sakulturbench.comor to lớn ask what he might vì lớn have sầu eternal life, I received an unexpected but profound personal revelation that is now a sacred memory.
Trong khi lắng tai mẩu truyện không còn xa lạ về con trai trai tthấp giàu có đến cùng với Đấng Cứu Rỗi nhằm hỏi coi anh ta hoàn toàn có thể làm cái gi để có được cuộc sống lâu dài, tôi đã nhận được được một sự mặc khải cá nhân bất ngờ nhưng lại sâu sắc cơ mà hiện giờ đã trở thành một ký ức linh nghiệm.
If any of these factors are not accurately defined, then there is a svào possibility of unexpected difficulties.
Nếu ngẫu nhiên yếu tố như thế nào trong những này sẽ không được xác minh đúng mực thì có khả năng xẩy ra hầu như khó khăn bất ngờ.
One day, however, something unexpected happened: the little boy, who was only about three years old, suddenly went inkhổng lồ a coma.

Xem thêm: Chẩn Đoán Bệnh Lý Nhân Vật Hannibal Lecter Là Ai, Hannibal Lecter


Tuy nhiên, một hôm, một điều bất ngờ xảy ra: đứa nhỏ bé trai chỉ mới khoảng ba tuổi, đột nhiên bị mê man.
Captain Thomas Foley had noticed as he approached that there was an unexpected gap between Guerrier và the shallow water of the shoal.
Thuyền trưởng Thomas Foley nhận ra là ông đã tiếp cận một kẽ hở ko hy vọng muốn giữa chiếc Guerrier và vùng nước nông.
I was working khổng lồ transsize these internalized responses, lớn transsize the preconceptions that had so shaped my identity when I started using a wheelchair, by creating unexpected images.
Tôi sẽ thao tác làm kulturbench.comệc nhằm đổi thay rất nhiều vấn đáp bị cho vô đầu tôi, nhằm chuyển đổi dòng dự tưởng mà lại đã hình thành lên con tín đồ tôi Khi tôi ban đầu cần sử dụng xe cộ lăn, bằng cách tạo nên gần như bức ảnh không tưởng.
Le progrès annamite relates in its own way the unexpected kulturbench.comsit lớn Mr. Le Quang Trinch by Mr. Malraux accompanied by Mr Dejean de la Bâtie following the article containing offensive insinuations toward the ruling class of Indochina: «Very pleasantly, Le Quang Trinc held out his hvà lớn Mr. Malraux.
Tờ Progrès annamite thuật lại theo cách của mình về cuộc kulturbench.comếng thăm bất ngờ giành riêng cho ông Lê Quang Trình của ông Malraux gồm ông Dejean de la Bâtie đi thuộc, xẩy ra sau bài bác báo với các lời thóa mạ bóng gió đối với những người lãnh đạo của tờ L"Indochine...: " Một biện pháp thiệt đáng yêu và dễ thương, Lê Quang Trình đưa tay ra cho ông Malraux.
However, the ToQgers find unexpected help from the Shadow Line, who want revenge on Dekulturbench.comus"s treachery, along with the other Kyoryugers that Canderrilla và Luckyuro called last night.
Tuy nhiên, các ToQgers kiếm tìm sự giúp sức bất ngờ từ bỏ Shadow Line, những người mong trả thù sự phản nghịch Dekulturbench.comus, cùng với Kyoryugers không giống Canderrilla với Luckyuro gọi là đêm sau cùng.
Often his unexpected knoông chồng on a door has been met with a tearful person saying things such as, “How did you know it was the anniversary of our daughter’s death?”
Thông thường giờ gõ cửa ngõ bất ngờ của ông đã có được đáp ứng với cùng một khuôn mặt đẫm lệ của một tín đồ nói rất nhiều lời nlỗi sau: “Làm sao giám trợ biết hôm này là ngày giỗ của con gái bọn chúng tôi?”
Kinh nghiệm đó cũng dạy mang đến ông hiểu được nghịch cảnh đôi lúc đưa về những phước lành trong những phương pháp bất ngờ.
On the next day, another bout of unexpected intensification ensued & Norman regained major hurricane status.
Vào ngày bữa sau, một dịp bức tốc bất ngờ xẩy ra tiếp nối và Norman rước lại được tinh thần bão lớn.
Chelsea nevertheless made an unexpected title challenge and, in perhaps one of the most significant matches in the club"s history, defeated Liverpool 2–1 in the final game of the season lớn finish fourth và secure the final Champions League berth ahead of the Merseysiders.
Tuy nhiên Chelsea vẫn phía bên trong nhóm ttrẻ ranh chấp danh hiệu, và chắc hẳn rằng một giữa những cuộc đấu quan trọng đặc biệt duy nhất vào lịch sử câu lạc bộ là trận chiến thắng Liverpool 2–1 trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải qua đó dứt ở chỗ sản phẩm công nghệ tư qua này dành suất tđắm đuối dự Champions League ở đầu cuối trước nhóm trơn vùng Merseyside.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *