Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10 a day in the life of

Loạt bài bác soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... Sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học sinh lớp 10 dễ dàng dàng sẵn sàng bài để học xuất sắc môn giờ Anh lớp 10.

*

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê các từ vựng:

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc về những bài toán làm bình thường của em, sử dụng gợi nhắc bên dưới.)

A: What time vị you often go lớn school? (Bạn thường tới trường lúc mấy giờ?)

B: I often go khổng lồ school at 6.30.

A: What time vì chưng you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What vị you often vì in the morning?

B: I go to lớn school.

A: What vị you often bởi vì in the afternoon?

B: I often vày my homework.

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and then vày the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp nối làm những bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up and go down to the kitchen to boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast & then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes lớn get ready. I leave the house at a quarter past five & arrive in the field at exactly 5:30. I plough & harrow my plot of land và at a quarter khổng lồ eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants và smoke local tobacco. I continue khổng lồ work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest & have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go khổng lồ the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I bởi vì the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV và go to lớn bed at about 10 p.m. Sometimes we go and see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children and our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working và we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ nước báo thức reo cơ hội 4 giờ 30. Tôi thức dậy với xuống phòng bếp đun nước cho buổi trà sáng. Tôi uống vài bóc trà, ăn được điểm tâm nhanh và kế tiếp dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn chỉnh bị. Tôi ra khỏi nhà lúc 5 giờ 15 và đến ruộng đúng 5 giờ đồng hồ 30. Tôi cày và bừa thửa đất của tôi, cùng lúc 7 giờ 45 tôi ngủ một tí. Trong những lúc nghỉ, tôi thường uống trà với các bạn nông cùng hút dung dịch lào. Tôi tiếp tục thao tác từ 8 tiếng 15 cho tới 10 giờ đồng hồ 30. Tiếp nối tôi về bên nghỉ ngơi một tí và ăn uống trưa với mái ấm gia đình lúc 11 giờ 30. Sau bữa trưa, tôi hay nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 giờ 30 chiều, chúng tôi ra đồng một lần nữa. Shop chúng tôi sửa bờ cho những mảnh ruộng. Sau đó chồng tôi bơm nước vào ruộng trong khi tôi ghép lúa. Shop chúng tôi làm việc khoảng tầm hai giờ đồng hồ trước khi shop chúng tôi nghỉ. Chúng tôi làm xong các bước lúc 6 giờ. Công ty chúng tôi ăn về tối lúc khoảng 7 giờ, kế tiếp xem tivi và đi ngủ lúc khoảng tầm 10 giờ. Đôi khi cửa hàng chúng tôi sang quán ăn xóm nhằm uống trà. Công ty chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và kế hoạch cho hoa màu tới. Dầu ngày tất cả dài nhưng công ty chúng tôi hài lòng với công việc đã làm. Shop chúng tôi yêu lao cồn và yêu thương thương con cái mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn phương pháp A, B, hoặc C làm sao để cho sát nghĩa với từ bỏ in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Sử Dụng Thang Đo Likert Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ Và Cách Sử Dụng

What time does he get up and what does he vì after that? (Ông ấy thức dậy dịp mấy giờ đồng hồ và làm gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 & goes down to the kitchen khổng lồ boil some water for his early tea.

3. What does he vị in the morning? (Ông ấy làm những gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs and harrows his plot of land, drinks tea & smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What vị Mr. Vy & his wife bởi in the afternoon? (Ông Vy và vợ làm cái gi vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy và his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc cùng với cuộc sống của chính bản thân mình không? trên sao?)

=> Yes, they are. Because they love working và they love their children, too.

Task 3. Scan the passage và make a brief cảnh báo about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your chú ý with a partner. (Đọc lướt đoạn văn với ghi chú vắn tắt về công việc thường làm từng ngày của ông Vy và bà Tuyết. Sau đó so sánh bảng chú thích của em với bạn cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down khổng lồ the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy & Mrs Tuyet go to lớn the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go to bed

- Sometimes visit neighbours & chat with them.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về công việc hàng ngày của ông Vy cùng bà Tuyết.)

Mr Vy & Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

After dinner, they watch TV & go khổng lồ bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children and their plan for thc next crop. They love working & they love their children as well.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *