Bạn đang xem: Văn khấn chùa hương


Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì ca tòng Hương cùng các tăng ni, phật tử với đại biểu thắp hương trong ngày knhị hội năm năm nhâm thìn. Ảnh: Quốc Khánh/TTXđất nước hình chữ S


Bài “Văn uống khấn Mẫu Thượng Ngàn sinh sống ca dua Hương” (khấn tại thường Trấn Song)Nam mô A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Hương trường đoản cú bọn chúng con dốc lòng kính lạy Đức Chúa Thượng Nngu đỉnh thượng cao tô triều mường Sơn Tinc Công chúa Lê Đại Mại Vương Ngọc Điện Hạ.Kính lạy:- Đức Thượng Nngu Chúa Tể Mị Nương Quế Hoa Công Chúa về tối tú tối linh, làm chủ tám mươi mốt cửa rừng vào cõi Nam giao.- Chư Tiên, Chư Thánh, Clỗi Thần, Bát cỗ đánh trang, mười hai Tiên Nương, Văn võ thị vệ, Thánh cô Thánh cậu, Ngũ hổ Bạch xà đại tướng.Hương tử nhỏ là: …………………………………………………………….Cùng gia quyến, ngụ tại: ……………………………………………………..Nhân liên hoan tiệc tùng cvào hùa Hương - thị trấn Mỹ Đức - Thành phố TP.. hà Nội, chúng con thân mang lại …………… bao phủ chúa bên trên ngàn, đốt nén trọng tâm hương kính dưng lễ trang bị, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinch, ra tay cứu giúp vớt, độ cho chúng bé cùng cả gia quyến tư mùa được chữ an ninh, tám huyết hưng long sum vầy, lộc tài quảng tiến, các bước hanh thông, giải vận hóa giải, biến đổi hung thành cát, thay đổi họa ra tường, may mắn sơ cầu, tòng trung ương snghỉ ngơi nguyện.Giãi tnóng lòng thành, cúi xin triệu chứng giám.Cẩn tấu.Văn khấn Thành Hoàng sinh sống chùa Hương (khấn trên Đền Trình, Đền Trấn Song)Nam tế bào A Dì Đà Phật!Nam tế bào A Dì Đà Phật!Nam tế bào A Dì Đà Phật!Kính lạy: Đức Đại Vương Thành HoàngMỹ hiệu là: Hiển QuangHôm nay trên …………………………………………………………… ca dua Hương - thị trấn Mỹ Đức - Thành phổ Thành Phố Hà Nội là ngày:Tín công ty bọn chúng nhỏ là:Trước Thần vị cửa ngõ Đức Đại Vương Thành Hoàng, chúng bé kính nghĩ: Thần giáng phúc lành khắp chốn, bốn phương được dựa vào anh minh, khí thiêng biểu lộ ví dụ, muôn thungơi nghỉ uy linc hiển hách. Cảm bội thần minh hằng giúp, cho nên điển lễ khôn quên.Nay nhân Lê hội ca dua Hương, môn sinh bé xin kính biện trầu rượu, xôi giết thịt, dưng xin được vào lễ Phật, lễ Thánh, lễ Mẫu khu vực Hương Tích cầu im, câu phúc. Củi ước ao Thần giáng lâm thụ hường lễ thiết bị. Cúi xin phù trì, ban những điều lành tính, tư mùa ko tật dịch hiểm ác, muôn bọn họ được an vui no đủ. Binc đao khói lửa, chẳng hổ hang tới dân gian, bão lụt, nắng nóng hạn ko hoành hành chỗ xã mạc. Mượn nén mừi hương nhằm bộc bạch ỷ nguyện, mong mỏi cao minch chiếu cụ lòng thành. Kính ngỏ lời quê, xin thần soi thấu. Chúng con lại kính mời: Các quan lại chân tay tả hữu phò tả Đức Tôn Thần cùng tòng từ và cung thỉnh Hậu Thổ Linc Thần lai thú tận hưởng.Giãi tấm lòng thành, cúi xin triệu chứng giám.Bài Văn uống khấn ban Tam Bảo làm việc ca tòng Hương (khấn tại ban Tam Bảo ngơi nghỉ cvào hùa Hương)Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!Hương tử nhỏ xin tâm thành kính lạy mười pmùi hương clỗi Phật, chư vị Bồ Tát; chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp thiện nay thần, Thiên long chén bát cỗ.Hôm nay tại …… cvào hùa Hương, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội là ngày: ……….Tín chủ con là: ………………………………………………………………………Cùng gia quyến, ngụ tại: …………………………………………………………Thành trọng tâm dâng lễ bạc thuộc sớ trạng (nếu như viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thơm thường xuyên trụ Tam Bảo.Chúng con xin dốc lòng kỉnh lễ.- Đức Phật A Di Đà giáo công ty cõi rất lạc pmùi hương Tây.- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.- Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo công ty cõi pmùi hương Đông.- Đức Thiên thủ, Thiên nhẫn, Ngũ bách danh trung bình tkhô hanh cứu vãn khổ cứu giúp nạn, dò ra Quan Thế Âm Bồ Tát.Kính lạy Hộ pháp thiện nay thần clỗi thiện tại Bồ Tát, kính xin clỗi vị rủ lòng từ bi, phù trợ độ trì đến con, nguyện được… (công danh, tiền bạc, hóa giải, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, chân tình (sớ trạng) chứng minh, chứng giám mang lại bé được tai qua nàn ngoài, điều lành mang lại, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát lộc, gia trung trẻ trung và tràn đầy năng lượng, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng an khang.Chúng nhỏ tín đồ phàm è cổ tục tội lỗi còn các. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (với mang lại gia đình) được tai qua nàn khỏi, những sự xuất sắc lành, snghỉ ngơi cầu như mong muốn nguyện tòng trung ương.Giãi tấm lòng thành cúi xin hội chứng giảm.Cẩn tấu.Bài Văn uống khấn Đức Ông sinh hoạt ca tòng Hương (khấn tại ban Đức Ông)Nam tế bào A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn mang, Thập chén bát long thần, Già Lam Chân Tể.Hôm nay trên …………. ca dua Hương huyện Mỹ Đức, Thành phố Thành Phố Hà Nội, ngày ………… tháng …………… năm ………..Tín nhà bé là: ……………………………………………………………………..Cùng gia quyến, ngụ tại: ………………………………………………………..Trước năng lượng điện Đức Ông, thực bụng kính lễ, hiến dâng phẩm vật dụng, kim ngân tịnh tài. Chúng nhỏ kính tâu lên Ngài Tu Đạt Đa Tôn Giả tự chình họa ttách cao soi xét. Chúng nhỏ kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể làm chủ nội từ bỏ cùng các Thánh bọn chúng trong cảnh cvào hùa đây:Chúng nhỏ fan nai lưng thế tục phạm sai, trước điện Đức Ông sám ân hận ăn năn, kính xin Đức Ông msinh sống lòng tế độ, bảo hộ bọn chúng con làm ăn dễ dàng trong thời gian, tiêu trừ bị bệnh tai ương, vui hưởng lộc tài suôn sẻ. Cúi mong mỏi ngài chấp lễ, chấp bái, chấp kêu, chấp cầu.

Xem thêm: Hỏi Về Given That Là Gì Trong Tiếng Anh? Hỏi Đáp Anh Ngữ: Cách Dùng 'Given'

Giãi tấm lòng thành, cúi xin hội chứng giám.Cẩn nguyện.Bài Văn khấn lễ Phật ở cvào hùa Hương (khấn trên các bàn thờ cúng Phật trong các chùa trên quần thể di tích lịch sử ca tòng Hương)Nam tế bào A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Nam mô A Di Đà Phật!Con lạy chín phương Ttách, Mười phương thơm Chư phật, Chỏng Phật mười phương thơm.Cùng tổng thể gia đình chân tình trước Đại Hùng Bảo Điện, tại: ……………………………………….. thắp nén trọng tâm mùi hương, chân thành kính lạy:Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười pmùi hương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm đại sỹ, thuộc nhân hậu Thánh Tăng.Đệ tử lâu đời thọ kiếp,Nghiệp chướng nặng trĩu nằn nì Si mê lầm lỡ.Nay đến trước Phật đài,Thành vai trung phong sám hối hận Thề rời điều dữNguyện thao tác làm việc lành,Ngừa trông ơn Phật,Quán Ấm Đại sỹ,Clỗi Thánh thánh thiện Tăng,Thiên Long chén bát bộ,Hộ pháp Thiên thần,Từ bi gia hộ.Cúi xin cảc vị phù trì cho việc đó con với cả gia đình trọng tâm không pthánh thiện não, thân ko bị bệnh, từng ngày an vui thao tác theo pháp Phật nhiệm màu sắc, để cho vận đáo hanh thông, muôn thungơi nghỉ nhuần ơn Phật pháp.Đặng xin cứu vãn độ cho các bậc Tôn trưởng phụ huynh, bằng hữu, thân bởi quyến nằm trong, thuộc cả bọn chúng sình phần lớn thành Phật đạo.Chúng bé lễ bạc thực bụng, trước án kỉnh lễ, cúi xin được phù trợ phù hộ.Nam mô A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!Nam tế bào A Di Đà Phật!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *