Lúc luyện thi IELTS Grammar, họ không thể bỏ qua chủ đề ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cùa đến những gì sau một đụng từ bỏ thì họ hãy cùng tìm hiểu bài viết tiếp sau đây thôi!


*

- Khi các bạn thực hiện nhì cồn tự với mọi người trong nhà, vẻ ngoài của đụng từ bỏ đồ vật hai phụ thuộc vào đụng từ trước tiên. Động trường đoản cú sản phẩm công nghệ hai rất có thể là to-V, V ko to hoặc -ing.quý khách hàng sẽ xem: Verb patterns là gì

► NOTE: hầu hết rượu cồn từ cũng có thể được theo sau vị mệnh đề that (ví dụ: recommkết thúc, suggest, tell)

1. V + to-V

- Một số cồn từ được theo sau trực tiếp vì chưng to-V cùng không bắt buộc tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped to do?

ex2: I decided to do an animal management course during my last year at school.Quý Khách vẫn xem: Verb patterns là gì

- Một số động từ bỏ luôn luôn được theo sau vì một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me lớn respect all animals & overcome my fears.

Bạn đang xem: Verb pattern là gì

(not This course has taught lớn respect all animals)

ex2: I just told hyên khổng lồ be quiet.

- Get được áp dụng với 1 tân ngữ (O) + to-V Khi nó Tức là thuyết phục (persuade) hoặc có tác dụng, thực hiện (make):

ex: If you want khổng lồ get your teachers to notice your work you should make sure you hvà it in on time.

- Một số hễ tự rất có thể được áp dụng tất cả hoặc không tồn tại tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want lớn touch the snakes.

ex2: They wanted us khổng lồ touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

- Một số đụng tự được theo sau do -ing:

avoidapprove sầu ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals và feeding them.

ex2: We have sầu practised handling animals.

- Lúc một động từ bỏ được theo sau bởi vì một giới trường đoản cú (NGOẠI TRỪ to) thì động từ bỏ theo sau luôn luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.


*

3. V + to-V hoặc -ing

- Một số đụng trường đoản cú được theo sau vì chưng to-V hoặc -ing cùng với khôn xiết ít sự biệt lập về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet cửa hàng. (= I have started lớn work at a pet shop.)

ex2: I like feeding the animals. (= I like to lớn feed the animals.)

► NOTE: Would lượt thích / would love sầu / would prefer được theo sau bởi to-V:

ex1: I would really lượt thích to work in either a zoo or a safari park.

forgetgo onneedrememberstoptry


*

V+ to-V+ -ing
go on

- Một hành động theo sau một hành động khác:

ex: After university she went on to get a job as a vet. (= she finished university và then she got a job as a vet)

- Một hành động được lặp đi lặp lại hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

- Bạn nhớ trước Khi triển khai hành động (Nhớ phải có tác dụng gì):

ex: As long as you remember to do what you've sầu been told, it's fine.

Xem thêm: Using Template Engine Là Gì ? Template Engine Pug Trong Express

(= 1 remember 2 do what you've sầu been told)

- Bạn ghi nhớ sau Lúc triển khai hành vi (Nhớ vẫn có tác dụng gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

- Hành rượu cồn dường như không xảy ra (Quên phải có tác dụng gì):

ex: I forgot to post my application form.

(= I didn't post it)

- Hành đụng đã xảy ra (Quên đang làm cho gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ Hình thức này thường xuyên sinh sống câu tủ định.

stop

- Có nhì hành vi với hành động trước tiên dứt lại nhằm hành động lắp thêm nhị rất có thể ban đầu (Dừng để làm gì):

ex: I stopped to lớn ask the way.

(= I stopped và then I asked)

- Có một hành vi dừng lại (Dừng hẳn có tác dụng gì):

ex: I'm going to stop studying for a while.

try

- Nỗ lực để làm một chiếc nào đó. Quý Khách hoàn toàn có thể ko luôn luôn luôn thành công xuất sắc (Cố cố kỉnh làm gì):

ex: I try lớn find out why he's barking.

- Thử nghiệm có tác dụng một cái gì đó (Thử có tác dụng gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

- Chủ ngữ của câu đã triển khai hành động:

ex: I need to mend my jeans. (= I will mkết thúc them)

- Mang nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mkết thúc them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

- Makelet luôn được theo sau bởi một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders & snakes.

ex2: They let us take it slowly.

► NOTE:

- Khi make được thực hiện trong câu bị động, chúng ta áp dụng to-V:

- Help rất có thể được theo sau vì chưng một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me lớn underst& my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

- Nếu họ hy vọng tạo cho đụng từ bỏ máy hai ngơi nghỉ dạng tủ định, bọn họ thực hiện not:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *