Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 26 trang )


Bạn đang xem: Ví dụ về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

•Yêu cầu : Các giao dịch, hợp đồng giao kết giữa công ty với CSH công ty là cá nhân và người có lien quan của CSH công ty phải được ghi chép lại và lưu giữ thành hồ sơ riêng của công ty.IV. Đánh giá chung•1. Lợi thế:• Ít gây rủi ro cho người góp vốn• Việc quản lý điều hành công ty không quá phức tạp• Nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người là vào công ty.•Có khả năng huy động vốn, do vậy có vị thế tài chính tạo khả năng tang trưởng cho DN.•Khả năng quản lý toàn diện – trách nhiệm pháp lý hữu hạn.• Hạn chế• Chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật hơn các loại hình DN khác.•Việc huy động vốn hạn chế do không được phát hành cổ phiếu.


*
Hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Thanh Hóa 13 509 1
*
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HÀO PHÁT 39 635 0
*
Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx 10 466 0
*
Tài liệu Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pptx 10 396 0
*
phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc lá cửu long 55 639 0

Xem thêm: Idiomatic Expressions Là Gì, Nghĩa Của Từ Expression, Nghĩa Của Từ Expression

*
luận văn tốt nghiệp Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Ký 100 896 2
*
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pot 5 454 1
*
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) doc 4 268 0
*
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) docx 4 288 0
*
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) (trong khu Kinh tế) potx 5 276 0
*


(1.39 MB - 26 trang) - Thuyết trình môn luật doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *