thê·nhà·bà vợ·bà xã·bạn đời·bà già·người bọn bà·nội tướng·Vợ·phụ·vôï
After one brother lost his wife in death & he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Bạn đang xem: Wife nghĩa là gì


Sau lúc vợ của một anh chết thật cùng anh đương đầu với gần như thực trạng đau khổ không giống, anh nói: “Tôi học tập được rằng bọn họ không thể lựa chọn nhiều loại thách thức như thế nào mình đề xuất Chịu đựng, cũng tương tự thời khắc hoặc chu kỳ xảy mang lại.
The kulturbench.comllage Ajka was named after the Ajka clan, which, in turn, got its name after its ancestor, a knight named Heiko who was a member of the retinue of Gisela, Princess of Bavaria, wife of King St. Stephen in the early 11th century.
Làng Ajka được đặt theo thương hiệu gia tộc Ajka, mà lại gia tộc đó lại rước thương hiệu theo ông cha của mình, một hiệp sĩ mang tên là Heiko một thành kulturbench.comên của đoàn tùy tùng của Gisela, công chúa của Bayern, vợ của vua Thánh Stephen là tín đồ vào vào đầu thế kỷ 11.
(Daniel 7:1-3, 17) By means of a dream, God told Joseph of Nazareth, the adoptive father of Jesus, to lớn flee to Egypt with his wife and child.
Qua một giấc mơ, Đức Chúa Trời bảo Giô-sép fan Na-xa-giá buốt, phụ thân nuôi của Chúa Giê-su, gửi vợ và nhỏ trốn qua xứ Ai Cập.
10 Tại phía trên, Giê-ru-sa-lem được kể đến nhỏng thể một fan vợ và một tín đồ mẹ sinh sống trong lều, y như Sa-ra.
Upon first arrikulturbench.comng there, the first goal that I had was for me lớn identify an apartment, so I could bring my wife và my new baby, Melanie, out lớn join me in Idaho.
Ngay khi đến đó, kim chỉ nam thứ nhất của tớ là tìm một căn hộ cho vợ cùng con gái Melanie của mình mang lại sống thuộc trên Idaho.

Xem thêm:


The Bible record reads: “Now Miriam and Aaron began lớn speak against Moses on trương mục of the Cushite wife whom he had taken . . .
Kinh Thánh tường thuật: “Mi-ri-am với A-rôn nói hành Môi-se về vấn đề tín đồ nữ Ê-thi-ô-bi mà lại fan đã mang có tác dụng vợ...
He had just found out that he had khổng lồ move his wife và young baby boy today from the apartment where they have sầu been likulturbench.comng khổng lồ another one nearby.
Anh cả ấy mới vừa biết là mình buộc phải chuyển vợ cùng đứa con nhỏ dọn từ căn hộ chung cư vị trí họ đang sống cho 1 căn hộ bên cạnh đó.
Angel với cha người đồng hành của chính mình, bao gồm cả vợ ông Marie, sẽ đề nghị hạ xuống núi đỉnh bàn bằng chân.
Mary Ann Todd Lincoln (December 13, 1818 – July 16, 1882) was the wife of the 16th President of the United States, Abramê man Lincoln, và as such the First Lady of the United States from 1861 to lớn 1865.
Mary Ann Lincoln (nhũ danh: Todd, 13 tháng 1hai năm 1818 – 16 tháng 7 năm 1882) là phu nhân của tổng thống máy 16 của Hoa Kỳ Abrayêu thích Lincoln, bà là Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1861 mang đến năm 1865.
On June 1, 2017, Mary Ann Adams Jones, the police chief"s widow (who had remarried), filed a lawsuit for cikulturbench.coml damages against Donald Eugene Webb, his wife Lillian Webb, and their son Stanley Webb.
Vào ngày một mon 6 năm 2017, Mary Ann Adams Jones, góa phú của cảnh sát trưởng (sẽ tái hôn), đã đệ đối kháng khiếu nại đòi bồi hoàn dân sự đối với Donald Eugen Webb, vợ của ông Lillian Webb và nam nhi của mình là Stanley Webb.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *