*
*

Bạn đang xem: Xây dựng đảng về đạo đức, liên hệ bản thân

*

*

Xem thêm: Cấu Trúc By Far Nghĩa Là Gì, Cách Dùng Cấu Trúc So Far, So Good

*

chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước nước ta Dân nhà Cộng hòa.


Chủ tịch hồ chí minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước nước ta Dân nhà Cộng hòa.


Thưa các đồng chí,

Thưa những đồng chí,

Chủ tịch hcm đặc biệt để ý đến xây dựng Đảng vào sạch, vững vàng mạnh, xứng danh với sứ mệnh lãnh đạo, nhiệm vụ cầm quyền, thực hiện sứ mệnh thống trị và dân tộc. Vai trò, sứ mệnh đó được xác lập, duy trì, phát triển dựa trên nền tảng gốc rễ trí tuệ sáng sủa suốt, tư tưởng vững vàng vàng, đạo đức trong sáng, tổ chức triển khai chặt chẽ, vào đó, giáo dục, rèn luyện đạo đức giải pháp mạng được Người hết sức coi trọng. Hiếm gồm lãnh tụ cộng sản nào trên nhân loại viết nhiều, nói những và đánh giá được hệ quan liêu điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp xây dựng Đảng về đạo đức nghề nghiệp như hồ Chí Minh. Ngay lập tức từ khi sẵn sàng thành lập Đảng, vào Đường Kách mệnh (1927), sài gòn đã đặt vấn đề đầu tiên là “tư cách bạn cách mệnh” và trước khi từ biệt nhân loại này, trong di chúc của mình, bạn vẫn thân thiện căn dặn: “Đảng ta là 1 đảng cố gắng quyền. Từng đảng viên cùng cán bộ cần thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự bắt buộc kiệm liêm chính, chí công vô tư. Cần giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng danh là tín đồ lãnh đạo, là người nô lệ thật trung thành với chủ của nhân dân”.

Hồn cốt trong những tác phẩm của sài gòn bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thiết kế Nhà nước cách mạng các toát lên lòng tin đạo đức là “gốc”, trong các số ấy tác phẩm “Nâng cao đạo đức giải pháp mạng, quét sạch công ty nghĩa cá nhân” được xem như như một tuyên ngôn của công tác làm việc xây dựng Đảng về đạo đức, biểu thị cả dáng vóc tư tưởng với giá trị hướng dẫn thực hành đạo đức cách mạng của hồ nước Chí Minh. Tại hội thảo chiến lược hôm nay, tôi xin nêu một số trong những nội dung bao gồm tính thu hoạch và mở ra để các bạn hữu tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn, ngấm nhuần hơn di sản quý báu mà bạn để lại cho chúng ta.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *