*

*

Câu hỏi:

1. You must submit articles for the magazine by June 18th.

Bạn đang xem: You must submit articles for the magazine by june 18th

→ The final date

2, When are the council going to bởi vì ST about the city"s traffic problem ?

-> It"s high time ST

3, They estimated the price, including all the costs.

-> Taking

4, Nothing was done about it .

-> nobody

5, It isn"t a habit of mine to lớn sleep in the afternoon.

-> I am

Lời giải:


1, You must submit articles for the magazine by June 18th.

-> The final date FOR YOU khổng lồ SUBMIT ARTICLES FOR THE MAGAZINE IS JUNE 18TH.

2, When are the council going to vì chưng ST about the city"s traffic problem ?

-> It"s high time ST MUST BE DONE ABOUT THE CITY"S TRAFFIC PROBLEM BY THE COUNCIL.

3, They estimated the price, including all the costs.

Xem thêm: Gao Priestess Tetomu Tên Thật Là Gì, Heroine Or Heroin Số 11 Takemi Tên

-> Taking ALL THE COSTS IN ACCOUNT, THEY ESTIMATED THE PRICE.

4, Nothing was done about it .

-> nobody TOOK kích hoạt ABOUT IT.

5, It isn"t a habit of mine khổng lồ sleep in the afternoon.

-> I am NOT USED lớn SLEEPING IN THE AFTERNOON.

Lời dịch:

1, bạn phải gửi những bài báo mang lại tạp chí trước thời điểm ngày 18 tháng 6.

-> Ngày sau cuối ĐỂ CÁC BẠN NỘP BÀI VIẾT đến TẠP CHÍ LÀ NGÀY 18 THÁNG 6.

2, bao giờ thì hội đồng sẽ làm ST về sự việc giao thông của thành phố?

-> Đã mang đến lúc cao điểm ST PHẢI LÀM VỀ VẤN ĐỀ GIAO THÔNG CỦA THÀNH PHỐ BỞI HỘI ĐỒNG.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *